do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (72):

 1. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 2. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 3. Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców zza wschodniej granicy
 4. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 5. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 6. Wynagradzanie i świadczenia dla pracowników 2017
 7. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 8. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 9. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 10. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 11. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 12. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 13. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 14. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 15. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 16. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 17. Forma dokumentowa czynności prawnych
 18. Minimalne wynagrodzenie 2017
 19. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 20. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 21. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 22. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 23. Delegowanie pracowników 2016
 24. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 25. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 26. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 27. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 28. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 29. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 30. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 31. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 32. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 33. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 34. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 35. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 36. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 37. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 38. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 39. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 40. Delegowanie pracowników za granicę
 41. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 42. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 43. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 44. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 45. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 46. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 47. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 48. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 49. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 50. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 51. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 52. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 53. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 54. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 55. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 56. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 57. Samochody służbowe 2015
 58. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 59. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 60. Umowy cywilnoprawne 2015
 61. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 62. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 63. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 64. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 65. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 66. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 67. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 68. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 69. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 70. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 71. Przychody ze stosunku pracy
 72. Podróże służbowe