do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (65):

 1. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 2. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 3. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 4. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 5. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 6. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 7. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 8. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 9. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 10. Forma dokumentowa czynności prawnych
 11. Minimalne wynagrodzenie 2017
 12. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 13. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 14. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 15. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 16. Delegowanie pracowników 2016
 17. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 18. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 19. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 20. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 21. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 22. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 23. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 24. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 25. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 26. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 27. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 28. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 29. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 30. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 31. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 32. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 33. Delegowanie pracowników za granicę
 34. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 35. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 36. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 37. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 38. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 39. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 40. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 41. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 42. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 43. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 44. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 45. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 46. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 47. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 48. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 49. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 50. Samochody służbowe 2015
 51. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 52. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 53. Umowy cywilnoprawne 2015
 54. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 55. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 56. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 57. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 58. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 59. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 60. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 61. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 62. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 63. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 64. Przychody ze stosunku pracy
 65. Podróże służbowe