do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (81):

 1. Czy można zatrudnić obcokrajowca z Kartą Polaka na umowę zlecenia
 2. Czy umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcą podlegają składkom ZUS
 3. Czy zatrudnionego w Polsce Ukraińca można delegować do innego kraju UE
 4. Kiedy ZUS nie będzie miał podstaw, by podważyć umowę o dzieło
 5. Czy rachunek zleceniobiorcy musi być podpisany
 6. Jak rejestrować i archiwizować wypowiedzenie sporządzone w inny sposób niż pisemnie
 7. Czy przy zatrudnieniu cudzoziemca na zlecenie poniżej 183 dni też jest potrzebny certyfikat rezydencji
 8. W jakim języku powinny być sporządzane oświadczenia lub umowy z cudzoziemcami
 9. Czy cudzoziemcom należy uwzględniać zagraniczny staż pracy
 10. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 11. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 12. Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców zza wschodniej granicy
 13. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 14. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 15. Wynagradzanie i świadczenia dla pracowników 2017
 16. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 17. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 18. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 19. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 20. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 21. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 22. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 23. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 24. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 25. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 26. Forma dokumentowa czynności prawnych
 27. Minimalne wynagrodzenie 2017
 28. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 29. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 30. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 31. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 32. Delegowanie pracowników 2016
 33. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 34. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 35. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 36. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 37. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 38. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 39. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 40. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 41. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 42. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 43. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 44. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 45. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 46. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 47. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 48. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 49. Delegowanie pracowników za granicę
 50. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 51. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 52. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 53. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 54. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 55. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 56. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 57. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 58. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 59. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 60. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 61. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 62. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 63. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 64. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 65. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 66. Samochody służbowe 2015
 67. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 68. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 69. Umowy cywilnoprawne 2015
 70. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 71. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 72. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 73. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 74. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 75. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 76. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 77. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 78. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 79. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 80. Przychody ze stosunku pracy
 81. Podróże służbowe