do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (75):

 1. Czy przy zatrudnieniu cudzoziemca na zlecenie poniżej 183 dni też jest potrzebny certyfikat rezydencji
 2. W jakim języku powinny być sporządzane oświadczenia lub umowy z cudzoziemcami
 3. Czy cudzoziemcom należy uwzględniać zagraniczny staż pracy
 4. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 5. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 6. Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców zza wschodniej granicy
 7. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 8. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 9. Wynagradzanie i świadczenia dla pracowników 2017
 10. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 11. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 12. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 13. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 14. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 15. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 16. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 17. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 18. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 19. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 20. Forma dokumentowa czynności prawnych
 21. Minimalne wynagrodzenie 2017
 22. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 23. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 24. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 25. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 26. Delegowanie pracowników 2016
 27. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 28. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 29. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 30. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 31. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 32. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 33. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 34. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 35. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 36. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 37. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 38. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 39. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 40. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 41. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 42. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 43. Delegowanie pracowników za granicę
 44. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 45. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 46. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 47. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 48. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 49. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 50. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 51. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 52. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 53. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 54. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 55. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 56. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 57. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 58. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 59. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 60. Samochody służbowe 2015
 61. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 62. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 63. Umowy cywilnoprawne 2015
 64. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 65. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 66. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 67. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 68. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 69. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 70. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 71. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 72. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 73. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 74. Przychody ze stosunku pracy
 75. Podróże służbowe