do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (86):

 1. Czy polecenie wyjazdu służbowego musi być stemplowane i przez kogo
 2. BHP a składki ZUS
 3. Czy wynagrodzenie Ukraińca bez wizy może być kosztem uzyskania przychodu
 4. Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w stałej kwocie miesięcznej podlega składkom ZUS
 5. Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.
 6. Czy można zatrudnić obcokrajowca z Kartą Polaka na umowę zlecenia
 7. Czy umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcą podlegają składkom ZUS
 8. Czy zatrudnionego w Polsce Ukraińca można delegować do innego kraju UE
 9. Kiedy ZUS nie będzie miał podstaw, by podważyć umowę o dzieło
 10. Czy rachunek zleceniobiorcy musi być podpisany
 11. Jak rejestrować i archiwizować wypowiedzenie sporządzone w inny sposób niż pisemnie
 12. Czy przy zatrudnieniu cudzoziemca na zlecenie poniżej 183 dni też jest potrzebny certyfikat rezydencji
 13. W jakim języku powinny być sporządzane oświadczenia lub umowy z cudzoziemcami
 14. Czy cudzoziemcom należy uwzględniać zagraniczny staż pracy
 15. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 16. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 17. Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców zza wschodniej granicy
 18. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 19. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 20. Wynagradzanie i świadczenia dla pracowników 2017
 21. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 22. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 23. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 24. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 25. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 26. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 27. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 28. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 29. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 30. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 31. Forma dokumentowa czynności prawnych
 32. Minimalne wynagrodzenie 2017
 33. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 34. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 35. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 36. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 37. Delegowanie pracowników 2016
 38. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 39. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 40. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 41. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 42. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 43. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 44. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 45. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 46. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 47. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 48. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 49. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 50. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 51. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 52. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 53. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 54. Delegowanie pracowników za granicę
 55. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 56. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 57. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 58. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 59. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 60. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 61. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 62. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 63. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 64. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 65. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 66. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 67. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 68. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 69. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 70. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 71. Samochody służbowe 2015
 72. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 73. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 74. Umowy cywilnoprawne 2015
 75. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 76. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 77. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 78. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 79. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 80. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 81. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 82. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 83. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 84. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 85. Przychody ze stosunku pracy
 86. Podróże służbowe