do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (74):

 1. W jakim języku powinny być sporządzane oświadczenia lub umowy z cudzoziemcami
 2. Czy cudzoziemcom należy uwzględniać zagraniczny staż pracy
 3. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 4. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 5. Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców zza wschodniej granicy
 6. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 7. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 8. Wynagradzanie i świadczenia dla pracowników 2017
 9. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 10. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 11. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 12. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 13. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 14. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 15. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 16. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 17. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 18. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 19. Forma dokumentowa czynności prawnych
 20. Minimalne wynagrodzenie 2017
 21. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 22. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 23. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 24. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 25. Delegowanie pracowników 2016
 26. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 27. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 28. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 29. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 30. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 31. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 32. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 33. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 34. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 35. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 36. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 37. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 38. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 39. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 40. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 41. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 42. Delegowanie pracowników za granicę
 43. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 44. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 45. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 46. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 47. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 48. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 49. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 50. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 51. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 52. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 53. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 54. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 55. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 56. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 57. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 58. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 59. Samochody służbowe 2015
 60. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 61. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 62. Umowy cywilnoprawne 2015
 63. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 64. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 65. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 66. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 67. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 68. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 69. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 70. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 71. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 72. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 73. Przychody ze stosunku pracy
 74. Podróże służbowe