do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (88):

 1. Czy Ukrainiec może założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą
 2. Czy w umowie na czas określony trzeba wpisać okres wypowiedzenia
 3. Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych
 4. Czy polecenie wyjazdu służbowego musi być stemplowane i przez kogo
 5. BHP a składki ZUS
 6. Czy wynagrodzenie Ukraińca bez wizy może być kosztem uzyskania przychodu
 7. Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w stałej kwocie miesięcznej podlega składkom ZUS
 8. Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.
 9. Czy można zatrudnić obcokrajowca z Kartą Polaka na umowę zlecenia
 10. Czy umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcą podlegają składkom ZUS
 11. Czy zatrudnionego w Polsce Ukraińca można delegować do innego kraju UE
 12. Czy rachunek zleceniobiorcy musi być podpisany
 13. Jak rejestrować i archiwizować wypowiedzenie sporządzone w inny sposób niż pisemnie
 14. Czy przy zatrudnieniu cudzoziemca na zlecenie poniżej 183 dni też jest potrzebny certyfikat rezydencji
 15. W jakim języku powinny być sporządzane oświadczenia lub umowy z cudzoziemcami
 16. Czy cudzoziemcom należy uwzględniać zagraniczny staż pracy
 17. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 18. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 19. Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców zza wschodniej granicy
 20. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 21. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 22. Wynagradzanie i świadczenia dla pracowników 2017
 23. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 24. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 25. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 26. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 27. Kiedy ZUS nie będzie miał podstaw, by podważyć umowę o dzieło
 28. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 29. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 30. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 31. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 32. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 33. Forma dokumentowa czynności prawnych
 34. Minimalne wynagrodzenie 2017
 35. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 36. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 37. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 38. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 39. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 40. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 41. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 42. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 43. Delegowanie pracowników 2016
 44. Delegowanie pracowników za granicę
 45. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 46. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 47. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 48. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 49. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 50. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 51. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 52. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 53. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 54. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 55. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 56. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 57. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 58. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 59. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 60. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 61. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 62. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 63. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 64. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 65. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 66. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 67. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 68. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 69. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 70. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 71. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 72. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 73. Samochody służbowe 2015
 74. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 75. Umowy cywilnoprawne 2015
 76. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 77. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 78. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 79. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 80. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 81. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 82. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 83. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 84. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 85. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 86. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 87. Przychody ze stosunku pracy
 88. Podróże służbowe