do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (79):

 1. Czy zatrudnionego w Polsce Ukraińca można delegować do innego kraju UE
 2. Kiedy ZUS nie będzie miał podstaw, by podważyć umowę o dzieło
 3. Czy rachunek zleceniobiorcy musi być podpisany
 4. Jak rejestrować i archiwizować wypowiedzenie sporządzone w inny sposób niż pisemnie
 5. Czy przy zatrudnieniu cudzoziemca na zlecenie poniżej 183 dni też jest potrzebny certyfikat rezydencji
 6. W jakim języku powinny być sporządzane oświadczenia lub umowy z cudzoziemcami
 7. Czy cudzoziemcom należy uwzględniać zagraniczny staż pracy
 8. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 9. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 10. Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców zza wschodniej granicy
 11. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 12. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 13. Wynagradzanie i świadczenia dla pracowników 2017
 14. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 15. Jak naliczać ulgę przy pracowniczych zaliczkach na podatek
 16. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 17. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 18. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 19. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 20. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 21. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 22. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 23. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 24. Forma dokumentowa czynności prawnych
 25. Minimalne wynagrodzenie 2017
 26. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 27. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 28. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 29. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 30. Delegowanie pracowników 2016
 31. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 32. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 33. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 34. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 35. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 36. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 37. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 38. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 39. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 40. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 41. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 42. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 43. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 44. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 45. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 46. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 47. Delegowanie pracowników za granicę
 48. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 49. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 50. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 51. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 52. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 53. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 54. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 55. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 56. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 57. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 58. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 59. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 60. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 61. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 62. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 63. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 64. Samochody służbowe 2015
 65. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 66. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 67. Umowy cywilnoprawne 2015
 68. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 69. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 70. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 71. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 72. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 73. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 74. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 75. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 76. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 77. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 78. Przychody ze stosunku pracy
 79. Podróże służbowe