do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (62):

 1. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 2. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 3. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 4. Wynagrodzenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 5. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 6. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 7. Forma dokumentowa czynności prawnych
 8. Minimalne wynagrodzenie 2017
 9. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 10. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 11. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 12. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 13. Delegowanie pracowników 2016
 14. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 15. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 16. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 17. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 18. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 19. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 20. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 21. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 22. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 23. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 24. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 25. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 26. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 27. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 28. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 29. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki podatkowo-ubezpieczeniowe
 30. Delegowanie pracowników za granicę
 31. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 32. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 33. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 34. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 35. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 36. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 37. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 38. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 39. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 40. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 41. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 42. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 43. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 44. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 45. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 46. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 47. Samochody służbowe 2015
 48. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 49. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 50. Umowy cywilnoprawne 2015
 51. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 52. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 53. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 54. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 55. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 56. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 57. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 58. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 59. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 60. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 61. Przychody ze stosunku pracy
 62. Podróże służbowe