do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Lista wszystkich szkoleń autora (78):

 1. Czy Ukrainiec może założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą
 2. Czy w umowie na czas określony trzeba wpisać okres wypowiedzenia
 3. Czy polecenie wyjazdu służbowego musi być stemplowane i przez kogo
 4. Czy wynagrodzenie Ukraińca bez wizy może być kosztem uzyskania przychodu
 5. Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w stałej kwocie miesięcznej podlega składkom ZUS
 6. Czy można zatrudnić obcokrajowca z Kartą Polaka na umowę zlecenia
 7. Czy umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcą podlegają składkom ZUS
 8. Czy zatrudnionego w Polsce Ukraińca można delegować do innego kraju UE
 9. Czy rachunek zleceniobiorcy musi być podpisany
 10. Jak rejestrować i archiwizować wypowiedzenie sporządzone w inny sposób niż pisemnie
 11. Czy przy zatrudnieniu cudzoziemca na zlecenie poniżej 183 dni też jest potrzebny certyfikat rezydencji
 12. W jakim języku powinny być sporządzane oświadczenia lub umowy z cudzoziemcami
 13. Czy cudzoziemcom należy uwzględniać zagraniczny staż pracy
 14. Czy można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej
 15. Czy zatrudniając cudzoziemca za granicą na zlecenie wypełniać formularz IFT
 16. Czy na wniosek pracownika można naliczać podwójną ulgę miesięczną
 17. Na jakich zasadach można zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni
 18. Czy zagraniczny pracownik w Polsce ma się posługiwać NIP czy PESEL
 19. Czy można pracownika twórczego wynagradzać tylko w formie honorarium
 20. Co oznacza dokumentowa forma potwierdzania godzin wykonywania zlecenia
 21. Kiedy ZUS nie będzie miał podstaw, by podważyć umowę o dzieło
 22. Czy przy zleceniach należy prowadzić ewidencję czasu pracy
 23. Co zrobić, gdy pobyt cudzoziemca w Polsce przekroczy 183 dni
 24. Na czym polega forma dokumentowa czynności prawnych
 25. Jakie są konsekwencje niezachowania formy dokumentowej czynności prawnych
 26. W jakim trybie – za wypowiedzeniem czy za porozumieniem stron – należy zmieniać umowy zlecenia trwające 1 stycznia 2017 r.
 27. Forma dokumentowa czynności prawnych
 28. Do jakich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu
 29. Co z oskładkowaniem, gdy równoległe umowy zlecenia zawarto na kwotę mniejszą niż minimalna
 30. Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Polski
 31. Jaką ważność ma certyfikat rezydencji
 32. Czy opłacony nocleg w czasie oddelegowania pracownika jest jego przychodem
 33. Czy skierowanie pracownika w podróż służbową na okres powyżej 3 miesięcy należy uznać za oddelegowanie
 34. Kiedy umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie będzie skutkowała obowiązkiem składkowym dla zleceniodawcy
 35. Jakiemu systemowi ubezpieczeń podlegają pracownicy delegowani do pracy w Polsce
 36. Delegowanie pracowników za granicę
 37. Delegowanie pracowników 2016
 38. Czy wyjazd do sanatorium osoby niepełnosprawnej odbywa się w ramach urlopu dodatkowego
 39. Czy warto występować do ZUS o interpretację, rozstrzygającą czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 40. Jakie obowiązki wobec PIP mają pracodawcy delegujący pracowników do Polski
 41. Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą zawsze jest oskładkowana
 42. Co się zmieniło w delegowaniu pracowników po 18 czerwca 2016 r.
 43. Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na następny rok
 44. Czy studenta cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia wciąż tylko w wakacje
 45. Jak opłacać składki na ubezpieczenia zagraniczne
 46. Czym się różni oddelegowanie od zatrudnienia za granicą
 47. Jaka jest podstawa wymiaru składek dla pracowników oddelegowanych za granicę
 48. Czym się różni podróż służbowa od delegowania pracownika
 49. Kto opłaca składki, jeżeli zlecenie z podmiotem trzecim wykonywane jest na rzecz pracodawcy zleceniobiorcy
 50. Umowa o dzieło czy zlecenie - porady dla pracodawców
 51. Czy wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło można wypłacić w ratach
 52. Jak sądy orzekają obecnie w sporach z ZUS, o to czy dana umowa to dzieło czy zlecenie
 53. Co powinno zawierać oświadczenie zleceniobiorcy
 54. Czy zleceniobiorca może wybrać do oskładkowania dowolną umowę w miesiącu
 55. Kiedy ZUS odpowie płatnikowi, czy powinien naliczać składki od zlecenia
 56. Jak oskładkować umowę zlecenia zakończoną w 2015 r., za którą zapłacono w 2016 r.
 57. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia
 58. Oskładkowanie zleceń 2016 - wytyczne ZUS w praktyce
 59. Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
 60. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z dojazdem pracownika firmowym autem z domu do pracy i z powrotem
 61. Czy można odliczać VAT od wydatków na firmowe auto, którym pracownik dojeżdża z domu do pracy i z powrotem
 62. Jak pracodawca powinien rozliczać koszt paliwa za jazdy prywatne, gdy dolicza pracownikowi ryczałt
 63. Czy ryczałt za jazdy prywatne powinien obejmować paliwo
 64. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS
 65. Jak ustalić ryczałt za jazdy prywatne przy częściowej odpłatności pracownika
 66. Umowy cywilnoprawne 2015
 67. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych
 68. Czy wyrok TK ws. nieodpłatnych świadczeń ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych
 69. Jaką umowę należy zawrzeć, jeśli w związku z nią dochodzi do przeniesienia praw autorskich
 70. Co przesądza o zasadności zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 71. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 72. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 73. Co daje podpisanie z pracownikiem umowy na garażowanie samochodu służbowego
 74. Co w sytuacji, gdy pracownik deklaruje chęć skorzystania ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę
 75. Czy podatnicy powinni wnioskować o uchylenie lub zmianę interpretacji indywidualnych
 76. Jakie warunki musi spełnić świadczenie, żeby pracodawca mógł je uznać za przychód podlegający opodatkowaniu
 77. Czy wyrok TK ws. świadczeń nieodpłatnych zmienił przepisy o pdof
 78. Podróże służbowe