do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Rybaczyk

Prawnik, doradca podatkowy. Pracuje zawodowo od 1995 r., najpierw w Ministerstwie Finansów, a przez ostatnie 15 lat w spółkach doradztwa podatkowego. Od lat prowadzi także szkolenia i wykłady, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

Lista wszystkich szkoleń autora (30):

 1. Jak wykorzystać regułę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika do obrony kosztów podatkowych
 2. Co oznacza wprowadzenie opodatkowania w Polsce zakupu usług za granicą
 3. Którzy podatnicy i na jakich zasadach będą mogli w 2017 r. korzystać z 15% stawki CIT
 4. Kiedy pracodawca może zaliczyć w koszty wartość paliwa zużytego przez pracownika do celów prywatnych
 5. Czy zaliczać do kosztów wydatki na obiady dla kontrahentów połączone z prezentacją oferty firmy
 6. Co zrobić z kwotami wyłączonymi z kosztów zgodnie z przepisami o zatorach płatniczych
 7. Czy zasadę korygowania kosztów na bieżąco stosować też do lat ubiegłych
 8. Kto skorzysta z ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 9. Koszty podatkowe CIT i PIT 2016
 10. Czy trzeba rozpoznawać przychód po uregulowaniu długu w formie świadczenia niepieniężnego
 11. Jakie kary grożą podatnikom za niezłożenie sprawozdania finansowego
 12. Jak zmieniły się przepisy dotyczące certyfikatów rezydencji
 13. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na alkohol podawany podczas spotkań biznesowych
 14. Czy w 2015 r. zmienią się zasady korygowania przychodów i kosztów z lat ubiegłych
 15. Czy ryczałt za jazdy prywatne można stosować wobec wszystkich osób w firmie
 16. Czy warto tworzyć w firmie procedury korzystania z samochodów służbowych
 17. Czy dla PIT i VAT można prowadzić jedną ewidencję użytkowania samochodu
 18. Kiedy można nie opodatkować użycia przez pracownika samochodu na trasie dom-praca
 19. Jakie zapisy musi zawierać procedura korzystania z samochodów służbowych
 20. Jakie są zasady wyceny przychodów z tytułu używania samochodów służbowych na cele prywatne
 21. Jakie są zasady zaliczania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodów prywatnych i służbowych
 22. Kiedy opodatkować niewypłacone świadczenia po śmierci pracownika
 23. Czy powstaje przychód z tytułu udziału pracownika w imprezie świątecznej
 24. Czy wydatki związane z przegranym procesem mogą być kosztem podatkowym
 25. Czy podatnik, który poniósł nakłady na wynajmowany lokal, może zaliczyć do kosztów stratę z tytułu tej inwestycji (jej niezamortyzowaną część), jeżeli zmienił miejsce prowadzenia działalności
 26. Jak dokonać korekty kosztów, jeśli sprzedawca uznał reklamację nabywcy
 27. Czy nabycie środka trwałego na kredyt powoduje obowiązek stosowania przepisów o korekcie kosztów
 28. CIT 2013/2014
 29. Jakie problemy z korygowaniem kosztów podatkowych mogą wystąpić ze względu na zatory płatnicze w kontekście rocznego rozliczenia CIT-8 za 2013 r.
 30. Czy wszystkie wydatki ponoszone na rzecz kontrahentów są wydatkami reprezentacyjnymi i nie stanowią kosztów przychodu