do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Paweł Rybaczyk

Prawnik, doradca podatkowy. Pracuje zawodowo od 1995 r., najpierw w Ministerstwie Finansów, a przez ostatnie 15 lat w spółkach doradztwa podatkowego. Od lat prowadzi także szkolenia i wykłady, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

Lista wszystkich szkoleń autora (40):

 1. Zmiany w PIT i CIT 2017
 2. Jak wykorzystać regułę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika do obrony kosztów podatkowych
 3. Na czym polegają zmiany zasad opodatkowania aportów
 4. Co oznacza wprowadzenie opodatkowania w Polsce zakupu usług za granicą
 5. Którzy podatnicy i na jakich zasadach będą mogli w 2017 r. korzystać z 15% stawki CIT
 6. Z czym wiąże się dla podatników nowy limit dla transakcji gotówkowych
 7. Kiedy pracodawca może zaliczyć w koszty wartość paliwa zużytego przez pracownika do celów prywatnych
 8. Czy zaliczać do kosztów wydatki na obiady dla kontrahentów połączone z prezentacją oferty firmy
 9. Co zrobić z kwotami wyłączonymi z kosztów zgodnie z przepisami o zatorach płatniczych
 10. Czy zasadę korygowania kosztów na bieżąco stosować też do lat ubiegłych
 11. Kto skorzysta z ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 12. Koszty podatkowe CIT i PIT 2016
 13. CIT i PIT w 2015 r. - bieżące problemy
 14. Czy trzeba rozpoznawać przychód po uregulowaniu długu w formie świadczenia niepieniężnego
 15. Jakie kary grożą podatnikom za niezłożenie sprawozdania finansowego
 16. Jak zmieniły się przepisy dotyczące certyfikatów rezydencji
 17. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na alkohol podawany podczas spotkań biznesowych
 18. Czy w 2015 r. zmienią się zasady korygowania przychodów i kosztów z lat ubiegłych
 19. Czy ryczałt za jazdy prywatne można stosować wobec wszystkich osób w firmie
 20. Czy warto tworzyć w firmie procedury korzystania z samochodów służbowych
 21. Samochody służbowe 2014
 22. Zamknięcie roku 2014 – podatki
 23. Czy dla PIT i VAT można prowadzić jedną ewidencję użytkowania samochodu
 24. Kiedy można nie opodatkować użycia przez pracownika samochodu na trasie dom-praca
 25. Jakie zapisy musi zawierać procedura korzystania z samochodów służbowych
 26. Jakie są zasady wyceny przychodów z tytułu używania samochodów służbowych na cele prywatne
 27. Jakie są zasady zaliczania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodów prywatnych i służbowych
 28. Kiedy opodatkować niewypłacone świadczenia po śmierci pracownika
 29. Czy powstaje przychód z tytułu udziału pracownika w imprezie świątecznej
 30. Czy wydatki związane z przegranym procesem mogą być kosztem podatkowym
 31. Czy podatnik, który poniósł nakłady na wynajmowany lokal, może zaliczyć do kosztów stratę z tytułu tej inwestycji (jej niezamortyzowaną część), jeżeli zmienił miejsce prowadzenia działalności
 32. Jak dokonać korekty kosztów, jeśli sprzedawca uznał reklamację nabywcy
 33. Czy nabycie środka trwałego na kredyt powoduje obowiązek stosowania przepisów o korekcie kosztów
 34. CIT i PIT w 2014 r. - bieżące problemy
 35. CIT 2014
 36. Jakie obowiązki ma płatnik w związku z wypłaceniem wynagrodzenia z praw autorskich
 37. CIT 2013/2014
 38. Jakie problemy z korygowaniem kosztów podatkowych mogą wystąpić ze względu na zatory płatnicze w kontekście rocznego rozliczenia CIT-8 za 2013 r.
 39. Czy wszystkie wydatki ponoszone na rzecz kontrahentów są wydatkami reprezentacyjnymi i nie stanowią kosztów przychodu
 40. Korekta kosztów