do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Lista wszystkich szkoleń autora (125):

 1. Czy istnieje kwota minimalna, która musi być przekroczona, aby można było zastosować amortyzację jednorazową w ramach limitu 100 tys. zł
 2. Czy przedsiębiorca może przenieść odpowiedzialność majątkową na księgową, która popełniła błąd
 3. Kiedy rozliczać faktury korygujące dotyczące WDT i eksportu, które nie wymagają uzyskania potwierdzenia ich odbioru
 4. Jakie przewinienia niosą dla księgowego największe ryzyko nałożenia kary pozbawienia wolności
 5. Co oznacza pojęcie identyfikacja transakcji
 6. Czy wystawiając fakturę w ramach odwrotnego obciążenia jako podwykonawca ujmuję na niej kwotę netto
 7. Czy można rozliczyć otrzymany rabat z tytułu WNT, gdy zagraniczny kontrahent nie wystawił faktury korygującej
 8. Zmiany w VAT 2017
 9. Kto może się rozliczać z VAT kwartalnie a kto tylko miesięcznie
 10. Jak od 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 11. Czy odwrotne obciążenie może wystąpić również w przypadku samozatrudnienia
 12. Czy warto wybierać przy leasingu samochodu osobowego opcję 1% wykupu
 13. Komu grozi sankcja w wysokości 100% odliczonego VAT
 14. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie
 15. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy może wystąpić odwrotne obciążenie
 16. Odwrotne obciążenie w VAT – zmiany 2017
 17. Zasady rozliczeń VAT 2017
 18. Rozliczanie podatku naliczonego 2017
 19. Jeśli księgi prowadzone są komputerowo a rejestr VAT ręcznie, to czy od 2017 r. trzeba przekazywać ewidencję VAT w formie JPK co miesiąc
 20. JPK i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 21. Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT
 22. Czy na żądanie organu trzeba będzie przedstawiać dane w formacie JPK z aktualnego, trwającego okresu podatkowego czy tylko z poprzednich
 23. Czy podatnik VAT, korygując deklarację po kontroli, zapłaci podwyższone odsetki
 24. Czy zaokrąglenia kwot netto i VAT z deklaracji trzeba wprowadzać do rejestru VAT w formacie JPK
 25. Jak się przygotować do nowych regulacji dotyczących cen transferowych
 26. Czy interpretacja w sprawie zamówienia publicznego otrzymana przez zamawiającego chroni także wykonawcę
 27. Czy korekta deklaracji przy transakcjach WDT wydłuży termin zwrotu VAT
 28. Czy można przesłać w formacie JPK kilka rejestrów VAT zakupu i sprzedaży za jeden okres
 29. Kto odpowiada za wprowadzenie JPK w gminie i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku
 30. Jak uniknąć błędów w stosowaniu JPK
 31. Czy po centralizacji w gminie trzeba będzie przesyłać jedną ewidencję VAT w formacie JPK czy od każdej jednostki odrębnie
 32. Czy można się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania
 33. Jak będzie wyglądać korekta plików JPK
 34. Do jakich rozliczeń organy zastosują klauzulę o unikaniu opodatkowania
 35. Wszystko o Jednolitym Pliku Kontrolnym
 36. Klauzule przeciw unikaniu opodatkowania
 37. Czym się różni klauzula o unikaniu opodatkowania od klauzuli nadużycia prawa
 38. Podatki i ceny transferowe
 39. Ordynacja podatkowa i podatki 2016
 40. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie wdroży JPK
 41. Jednolity Plik Kontrolny
 42. Od kiedy JPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy
 43. Czy fiskus będzie żądać informacji w strukturze JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.
 44. Kto pokrywa koszty postępowania komorniczego – wierzyciel czy dłużnik
 45. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna
 46. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 2016
 47. Na czym polega abolicja dla podatników VAT i kto może z niej skorzystać
 48. Jak ustalić przychód pracownika za prywatne zużycie paliwa w samochodzie służbowym
 49. Kiedy dokonać korekty przychodu z powodu błędnie wpisanej ceny
 50. Gdzie zaliczyć koszty wynagrodzenia wypłaconego przed terminem
 51. PIT 2015/2016
 52. Co zrobić z kosztami skorygowanymi w 2015 r., jeżeli fakturę zapłacimy dopiero w 2016 r.
 53. Czy z ulgi inwestycyjnej w 2016 r. skorzystają tylko jednostki naukowe
 54. CIT 2015/2016
 55. Kiedy należy korygować przychody wstecz a kiedy na bieżąco
 56. Korekta kosztów i przychodów 2015/2016
 57. Czy za 2015 r. warto wypłacić dywidendę w formie rzeczowej
 58. VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany
 59. VAT w samorządach - rewolucyjny wyrok Trybunału
 60. Czy od 2016 r. będzie obowiązywała klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników
 61. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpretacja ogólna
 62. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie ustalenia daty dostawy towarów wysyłanych
 63. Czy udzielając skonta zawsze trzeba wystawiać fakturę korygującą
 64. Czy otrzymanie nieopodatkowanej dotacji od 2016 r. wymaga zastosowania pre-proporcji
 65. Odwrotne obciążenie w VAT - rewolucyjne zmiany 2015
 66. Czy gmina będzie mogła ustalić pre-proporcję w dowolny sposób
 67. Od kiedy gminy będą stosowały pre-proporcję Czy każdej gminy będzie to dotyczyło
 68. Kiedy gmina jako kupujący, który rozlicza VAT za sprzedawcę, będzie składała VAT-27
 69. Czy od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem gmina będzie mogła odliczyć VAT
 70. Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę
 71. Kto i na jakich zasadach będzie składać formularz VAT-27
 72. Zmiany w VAT 2015/2016
 73. Zmiany w VAT w 2015 r.
 74. Jakie zmiany od 1 lipca 2015 r. czekają podatników w rozliczaniu ulgi na złe długi
 75. Czy odliczający 50% VAT od wydatków samochodowych, będą od 2016 r. stosować pre-proporcję
 76. Czy obowiązek pre-proporcji od 2016 r. będzie dotyczył tylko samorządów
 77. Kto od 1 lipca 2015 r. będzie musiał składać krajowe informacje podsumowujące
 78. Czy każdy podatnik kupujący do firmy np. laptopy będzie od lipca 2015 r. naliczał VAT za sprzedawcę
 79. Czy sama likwidacja zaniechanych inwestycji wystarczy do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych
 80. Czy u członka zarządu, który korzysta z samochodu służbowego prywatnie, można ustalać przychód ryczałtowo
 81. Które podmioty nie powinny wybierać nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów
 82. Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
 83. Czy wszyscy płatnicy muszą wypełniać e-deklaracje
 84. Jakie nowe obowiązki będą mieli podatnicy stosujący odwrotne opodatkowanie
 85. Czy pre-proporcja będzie miała zastosowanie do odliczenia VAT od zakupu samochodu
 86. Czy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego wszystkie podmioty muszą używać kas fiskalnych
 87. Czy podatnicy powinni podjąć jakieś działania w związku z listami ostrzegawczymi MF i MG
 88. PIT i CIT w 2015 r.
 89. Zmiany w VAT w 2015 r.
 90. Zmiany w VAT 2014
 91. Kiedy dokonać korekty kosztów w przypadku udzielenia rabatu
 92. Kiedy dokonać korekty przychodów ze względu na przyznany bonus
 93. Czy należy płacić „podatek u źródła” od usług pośrednictwa
 94. Jak rozliczać w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu
 95. Jak rozliczyć zakup szczepionek dla pracowników
 96. Czy obciążenie pracownika kosztami za prywatne użytkowanie samochodu jest sposobem na zachowanie prawa do odliczania 100% VAT
 97. Czy zawsze można stosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych
 98. Kiedy można korygować VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 99. Jak ustalić moment dostawy towarów wysyłanych kurierem
 100. Czy przepisy o świadczeniach okresowych mają zastosowanie do mediów
 101. Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
 102. Jak należy rozumieć pojęcie "poniesienia pierwszego wydatku", od którego liczy się termin złożenia VAT-26
 103. VAT 2014 - bieżące problemy
 104. Faktury - zmiany od 1 stycznia 2014 r.
 105. Czy dalej funkcjonuje zwolnienie dla świadczeń, w których stronami są jednostki publiczne
 106. Jaka jest obecna sytuacja w VAT jednostek budżetowych gminy
 107. Samochody w firmie po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.
 108. Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
 109. VAT od samochodów w 2014 r.
 110. Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 111. Samorządowe jednostki budżetowe a status podatnika VAT
 112. Czy nadal można odliczać VAT z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych
 113. Czy prowadząc działalność jednosobowo można będzie odliczać pełny VAT od samochodu i paliwa
 114. Do kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100 proc. rozliczenia VAT
 115. Czy przyznając rabat po dokonaniu sprzedaży zawsze trzeba mieć potwierdzenie faktury korygującej
 116. Czy trzeba korygować fakturę zawierającą informacje o skoncie
 117. Jak w 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT
 118. Jak przepisy regulują zasady wystawiania faktur zbiorczych w 2014 r.
 119. Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
 120. Które branże będą korzystać w 2014 r. ze szczególnych zasad ustalania obowiązku podatkowego
 121. Jak od 2014 r. zmieni się ogólna zasada ustalania obowiązku podatkowego
 122. Zamknięcie roku 2013
 123. Obowiązek podatkowy w VAT
 124. Podstawa opodatkowania i korekta
 125. Odliczenie podatku naliczonego