do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Lista wszystkich szkoleń autora (118):

 1. Zmiany w VAT 2017
 2. Kto może się rozliczać z VAT kwartalnie a kto tylko miesięcznie
 3. Jak od 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 4. Czy odwrotne obciążenie może wystąpić również w przypadku samozatrudnienia
 5. Czy warto wybierać przy leasingu samochodu osobowego opcję 1% wykupu
 6. Komu grozi sankcja w wysokości 100% odliczonego VAT
 7. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie
 8. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy może wystąpić odwrotne obciążenie
 9. Odwrotne obciążenie w VAT – zmiany 2017
 10. Zasady rozliczeń VAT 2017
 11. Rozliczanie podatku naliczonego 2017
 12. Jeśli księgi prowadzone są komputerowo a rejestr VAT ręcznie, to czy od 2017 r. trzeba przekazywać ewidencję VAT w formie JPK co miesiąc
 13. JPK i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 14. Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT
 15. Czy na żądanie organu trzeba będzie przedstawiać dane w formacie JPK z aktualnego, trwającego okresu podatkowego czy tylko z poprzednich
 16. Czy podatnik VAT, korygując deklarację po kontroli, zapłaci podwyższone odsetki
 17. Czy zaokrąglenia kwot netto i VAT z deklaracji trzeba wprowadzać do rejestru VAT w formacie JPK
 18. Jak się przygotować do nowych regulacji dotyczących cen transferowych
 19. Czy interpretacja w sprawie zamówienia publicznego otrzymana przez zamawiającego chroni także wykonawcę
 20. Czy korekta deklaracji przy transakcjach WDT wydłuży termin zwrotu VAT
 21. Czy można przesłać w formacie JPK kilka rejestrów VAT zakupu i sprzedaży za jeden okres
 22. Kto odpowiada za wprowadzenie JPK w gminie i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku
 23. Jak uniknąć błędów w stosowaniu JPK
 24. Czy po centralizacji w gminie trzeba będzie przesyłać jedną ewidencję VAT w formacie JPK czy od każdej jednostki odrębnie
 25. Czy można się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania
 26. Jak będzie wyglądać korekta plików JPK
 27. Do jakich rozliczeń organy zastosują klauzulę o unikaniu opodatkowania
 28. Wszystko o Jednolitym Pliku Kontrolnym
 29. Klauzule przeciw unikaniu opodatkowania
 30. Czym się różni klauzula o unikaniu opodatkowania od klauzuli nadużycia prawa
 31. Podatki i ceny transferowe
 32. Ordynacja podatkowa i podatki 2016
 33. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie wdroży JPK
 34. Jednolity Plik Kontrolny
 35. Od kiedy JPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy
 36. Czy fiskus będzie żądać informacji w strukturze JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.
 37. Kto pokrywa koszty postępowania komorniczego – wierzyciel czy dłużnik
 38. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna
 39. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 2016
 40. Na czym polega abolicja dla podatników VAT i kto może z niej skorzystać
 41. Jak ustalić przychód pracownika za prywatne zużycie paliwa w samochodzie służbowym
 42. Kiedy dokonać korekty przychodu z powodu błędnie wpisanej ceny
 43. Gdzie zaliczyć koszty wynagrodzenia wypłaconego przed terminem
 44. PIT 2015/2016
 45. Co zrobić z kosztami skorygowanymi w 2015 r., jeżeli fakturę zapłacimy dopiero w 2016 r.
 46. Czy z ulgi inwestycyjnej w 2016 r. skorzystają tylko jednostki naukowe
 47. CIT 2015/2016
 48. Kiedy należy korygować przychody wstecz a kiedy na bieżąco
 49. Korekta kosztów i przychodów 2015/2016
 50. Czy za 2015 r. warto wypłacić dywidendę w formie rzeczowej
 51. VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany
 52. VAT w samorządach - rewolucyjny wyrok Trybunału
 53. Czy od 2016 r. będzie obowiązywała klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników
 54. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpretacja ogólna
 55. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie ustalenia daty dostawy towarów wysyłanych
 56. Czy udzielając skonta zawsze trzeba wystawiać fakturę korygującą
 57. Czy otrzymanie nieopodatkowanej dotacji od 2016 r. wymaga zastosowania pre-proporcji
 58. Odwrotne obciążenie w VAT - rewolucyjne zmiany 2015
 59. Czy gmina będzie mogła ustalić pre-proporcję w dowolny sposób
 60. Od kiedy gminy będą stosowały pre-proporcję Czy każdej gminy będzie to dotyczyło
 61. Kiedy gmina jako kupujący, który rozlicza VAT za sprzedawcę, będzie składała VAT-27
 62. Czy od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem gmina będzie mogła odliczyć VAT
 63. Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę
 64. Kto i na jakich zasadach będzie składać formularz VAT-27
 65. Zmiany w VAT 2015/2016
 66. Zmiany w VAT w 2015 r.
 67. Jakie zmiany od 1 lipca 2015 r. czekają podatników w rozliczaniu ulgi na złe długi
 68. Czy odliczający 50% VAT od wydatków samochodowych, będą od 2016 r. stosować pre-proporcję
 69. Czy obowiązek pre-proporcji od 2016 r. będzie dotyczył tylko samorządów
 70. Kto od 1 lipca 2015 r. będzie musiał składać krajowe informacje podsumowujące
 71. Czy każdy podatnik kupujący do firmy np. laptopy będzie od lipca 2015 r. naliczał VAT za sprzedawcę
 72. Czy sama likwidacja zaniechanych inwestycji wystarczy do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych
 73. Czy u członka zarządu, który korzysta z samochodu służbowego prywatnie, można ustalać przychód ryczałtowo
 74. Które podmioty nie powinny wybierać nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów
 75. Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
 76. Czy wszyscy płatnicy muszą wypełniać e-deklaracje
 77. Jakie nowe obowiązki będą mieli podatnicy stosujący odwrotne opodatkowanie
 78. Czy pre-proporcja będzie miała zastosowanie do odliczenia VAT od zakupu samochodu
 79. Czy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego wszystkie podmioty muszą używać kas fiskalnych
 80. Czy podatnicy powinni podjąć jakieś działania w związku z listami ostrzegawczymi MF i MG
 81. PIT i CIT w 2015 r.
 82. Zmiany w VAT w 2015 r.
 83. Zmiany w VAT 2014
 84. Kiedy dokonać korekty kosztów w przypadku udzielenia rabatu
 85. Kiedy dokonać korekty przychodów ze względu na przyznany bonus
 86. Czy należy płacić „podatek u źródła” od usług pośrednictwa
 87. Jak rozliczać w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu
 88. Jak rozliczyć zakup szczepionek dla pracowników
 89. Czy obciążenie pracownika kosztami za prywatne użytkowanie samochodu jest sposobem na zachowanie prawa do odliczania 100% VAT
 90. Czy zawsze można stosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych
 91. Kiedy można korygować VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 92. Jak ustalić moment dostawy towarów wysyłanych kurierem
 93. Czy przepisy o świadczeniach okresowych mają zastosowanie do mediów
 94. Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
 95. Jak należy rozumieć pojęcie "poniesienia pierwszego wydatku", od którego liczy się termin złożenia VAT-26
 96. VAT 2014 - bieżące problemy
 97. Faktury - zmiany od 1 stycznia 2014 r.
 98. Czy dalej funkcjonuje zwolnienie dla świadczeń, w których stronami są jednostki publiczne
 99. Jaka jest obecna sytuacja w VAT jednostek budżetowych gminy
 100. Samochody w firmie po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.
 101. Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
 102. VAT od samochodów w 2014 r.
 103. Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 104. Samorządowe jednostki budżetowe a status podatnika VAT
 105. Czy nadal można odliczać VAT z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych
 106. Czy prowadząc działalność jednosobowo można będzie odliczać pełny VAT od samochodu i paliwa
 107. Do kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100 proc. rozliczenia VAT
 108. Czy przyznając rabat po dokonaniu sprzedaży zawsze trzeba mieć potwierdzenie faktury korygującej
 109. Czy trzeba korygować fakturę zawierającą informacje o skoncie
 110. Jak w 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT
 111. Jak przepisy regulują zasady wystawiania faktur zbiorczych w 2014 r.
 112. Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
 113. Które branże będą korzystać w 2014 r. ze szczególnych zasad ustalania obowiązku podatkowego
 114. Jak od 2014 r. zmieni się ogólna zasada ustalania obowiązku podatkowego
 115. Zamknięcie roku 2013
 116. Obowiązek podatkowy w VAT
 117. Podstawa opodatkowania i korekta
 118. Odliczenie podatku naliczonego