do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Lista wszystkich szkoleń autora (97):

 1. Czy roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika ulegają przedawnieniu
 2. Czy wykazywać na fakturze i opodatkowywać VAT opłatę za przestój, którą obciążany jest kontrahent
 3. Ile może wynieść odszkodowanie w razie wyrządzenia pracodawcy szkody przez pracownika
 4. Czy skonto można uwzględnić od razu wystawiając fakturę
 5. Czy przy jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100 tys. zł można rozliczyć zakup samochodu osobowego
 6. Czy istnieje kwota minimalna, która musi być przekroczona, aby można było zastosować amortyzację jednorazową w ramach limitu 100 tys. zł
 7. Czy przedsiębiorca może przenieść odpowiedzialność majątkową na księgową, która popełniła błąd
 8. Kiedy rozliczać faktury korygujące dotyczące WDT i eksportu, które nie wymagają uzyskania potwierdzenia ich odbioru
 9. Jakie przewinienia niosą dla księgowego największe ryzyko nałożenia kary pozbawienia wolności
 10. Co oznacza pojęcie identyfikacja transakcji
 11. Czy wystawiając fakturę w ramach odwrotnego obciążenia jako podwykonawca ujmuję na niej kwotę netto
 12. Czy można rozliczyć otrzymany rabat z tytułu WNT, gdy zagraniczny kontrahent nie wystawił faktury korygującej
 13. Kto może się rozliczać z VAT kwartalnie a kto tylko miesięcznie
 14. Jak od 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 15. Czy odwrotne obciążenie może wystąpić również w przypadku samozatrudnienia
 16. Czy warto wybierać przy leasingu samochodu osobowego opcję 1% wykupu
 17. Komu grozi sankcja w wysokości 100% odliczonego VAT
 18. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie
 19. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy może wystąpić odwrotne obciążenie
 20. Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT
 21. Czy na żądanie organu trzeba będzie przedstawiać dane w formacie JPK z aktualnego, trwającego okresu podatkowego czy tylko z poprzednich
 22. Czy zaokrąglenia kwot netto i VAT z deklaracji trzeba wprowadzać do rejestru VAT w formacie JPK
 23. Czy interpretacja w sprawie zamówienia publicznego otrzymana przez zamawiającego chroni także wykonawcę
 24. Czy korekta deklaracji przy transakcjach WDT wydłuży termin zwrotu VAT
 25. Kto odpowiada za wprowadzenie JPK w gminie i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku
 26. Czy po centralizacji w gminie trzeba będzie przesyłać jedną ewidencję VAT w formacie JPK czy od każdej jednostki odrębnie
 27. Czy można się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania
 28. Do jakich rozliczeń organy zastosują klauzulę o unikaniu opodatkowania
 29. Czym się różni klauzula o unikaniu opodatkowania od klauzuli nadużycia prawa
 30. Podatki i ceny transferowe
 31. Ordynacja podatkowa i podatki 2016
 32. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie wdroży JPK
 33. Od kiedy JPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy
 34. Czy fiskus będzie żądać informacji w strukturze JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.
 35. Kto pokrywa koszty postępowania komorniczego – wierzyciel czy dłużnik
 36. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna
 37. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 2016
 38. Na czym polega abolicja dla podatników VAT i kto może z niej skorzystać
 39. Kiedy dokonać korekty przychodu z powodu błędnie wpisanej ceny
 40. Gdzie zaliczyć koszty wynagrodzenia wypłaconego przed terminem
 41. PIT 2015/2016
 42. Co zrobić z kosztami skorygowanymi w 2015 r., jeżeli fakturę zapłacimy dopiero w 2016 r.
 43. CIT 2015/2016
 44. Czy z ulgi inwestycyjnej w 2016 r. skorzystają tylko jednostki naukowe
 45. Kiedy należy korygować przychody wstecz a kiedy na bieżąco
 46. Czy za 2015 r. warto wypłacić dywidendę w formie rzeczowej
 47. VAT w samorządach - rewolucyjny wyrok Trybunału
 48. Czy od 2016 r. będzie obowiązywała klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników
 49. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpretacja ogólna
 50. Czy otrzymanie nieopodatkowanej dotacji od 2016 r. wymaga zastosowania pre-proporcji
 51. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie ustalenia daty dostawy towarów wysyłanych
 52. Czy udzielając skonta zawsze trzeba wystawiać fakturę korygującą
 53. Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę
 54. Od kiedy gminy będą stosowały pre-proporcję Czy każdej gminy będzie to dotyczyło
 55. Kiedy gmina jako kupujący, który rozlicza VAT za sprzedawcę, będzie składała VAT-27
 56. Czy od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem gmina będzie mogła odliczyć VAT
 57. Zmiany w VAT 2015/2016
 58. Zmiany w VAT w 2015 r.
 59. Jakie zmiany od 1 lipca 2015 r. czekają podatników w rozliczaniu ulgi na złe długi
 60. Czy odliczający 50% VAT od wydatków samochodowych, będą od 2016 r. stosować pre-proporcję
 61. Czy obowiązek pre-proporcji od 2016 r. będzie dotyczył tylko samorządów
 62. Czy każdy podatnik kupujący do firmy np. laptopy będzie od lipca 2015 r. naliczał VAT za sprzedawcę
 63. Czy sama likwidacja zaniechanych inwestycji wystarczy do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych
 64. Czy u członka zarządu, który korzysta z samochodu służbowego prywatnie, można ustalać przychód ryczałtowo
 65. Które podmioty nie powinny wybierać nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów
 66. Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
 67. Czy wszyscy płatnicy muszą wypełniać e-deklaracje
 68. Jakie nowe obowiązki będą mieli podatnicy stosujący odwrotne opodatkowanie
 69. Czy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego wszystkie podmioty muszą używać kas fiskalnych
 70. Czy podatnicy powinni podjąć jakieś działania w związku z listami ostrzegawczymi MF i MG
 71. Kiedy dokonać korekty kosztów w przypadku udzielenia rabatu
 72. Kiedy dokonać korekty przychodów ze względu na przyznany bonus
 73. Czy należy płacić „podatek u źródła” od usług pośrednictwa
 74. Jak rozliczać w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu
 75. PIT i CIT w 2015 r.
 76. Jak rozliczyć zakup szczepionek dla pracowników
 77. Czy obciążenie pracownika kosztami za prywatne użytkowanie samochodu jest sposobem na zachowanie prawa do odliczania 100% VAT
 78. Czy zawsze można stosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych
 79. Kiedy można korygować VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 80. Jak ustalić moment dostawy towarów wysyłanych kurierem
 81. Czy przepisy o świadczeniach okresowych mają zastosowanie do mediów
 82. Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
 83. Jak należy rozumieć pojęcie "poniesienia pierwszego wydatku", od którego liczy się termin złożenia VAT-26
 84. Samorządowe jednostki budżetowe a status podatnika VAT
 85. Czy dalej funkcjonuje zwolnienie dla świadczeń, w których stronami są jednostki publiczne
 86. Jaka jest obecna sytuacja w VAT jednostek budżetowych gminy
 87. Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
 88. VAT od samochodów w 2014 r.
 89. Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 90. Czy nadal można odliczać VAT z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych
 91. Czy prowadząc działalność jednosobowo można będzie odliczać pełny VAT od samochodu i paliwa
 92. Do kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100 proc. rozliczenia VAT
 93. Czy przyznając rabat po dokonaniu sprzedaży zawsze trzeba mieć potwierdzenie faktury korygującej
 94. Zamknięcie roku 2013
 95. Obowiązek podatkowy w VAT
 96. Podstawa opodatkowania i korekta
 97. Odliczenie podatku naliczonego