do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Lista wszystkich szkoleń autora (120):

 1. Czy wystawiając fakturę w ramach odwrotnego obciążenia jako podwykonawca ujmuję na niej kwotę netto
 2. Czy można rozliczyć otrzymany rabat z tytułu WNT, gdy zagraniczny kontrahent nie wystawił faktury korygującej
 3. Zmiany w VAT 2017
 4. Kto może się rozliczać z VAT kwartalnie a kto tylko miesięcznie
 5. Jak od 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 6. Czy odwrotne obciążenie może wystąpić również w przypadku samozatrudnienia
 7. Czy warto wybierać przy leasingu samochodu osobowego opcję 1% wykupu
 8. Komu grozi sankcja w wysokości 100% odliczonego VAT
 9. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie
 10. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy może wystąpić odwrotne obciążenie
 11. Odwrotne obciążenie w VAT – zmiany 2017
 12. Zasady rozliczeń VAT 2017
 13. Rozliczanie podatku naliczonego 2017
 14. Jeśli księgi prowadzone są komputerowo a rejestr VAT ręcznie, to czy od 2017 r. trzeba przekazywać ewidencję VAT w formie JPK co miesiąc
 15. JPK i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 16. Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT
 17. Czy na żądanie organu trzeba będzie przedstawiać dane w formacie JPK z aktualnego, trwającego okresu podatkowego czy tylko z poprzednich
 18. Czy podatnik VAT, korygując deklarację po kontroli, zapłaci podwyższone odsetki
 19. Czy zaokrąglenia kwot netto i VAT z deklaracji trzeba wprowadzać do rejestru VAT w formacie JPK
 20. Jak się przygotować do nowych regulacji dotyczących cen transferowych
 21. Czy interpretacja w sprawie zamówienia publicznego otrzymana przez zamawiającego chroni także wykonawcę
 22. Czy korekta deklaracji przy transakcjach WDT wydłuży termin zwrotu VAT
 23. Czy można przesłać w formacie JPK kilka rejestrów VAT zakupu i sprzedaży za jeden okres
 24. Kto odpowiada za wprowadzenie JPK w gminie i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku
 25. Jak uniknąć błędów w stosowaniu JPK
 26. Czy po centralizacji w gminie trzeba będzie przesyłać jedną ewidencję VAT w formacie JPK czy od każdej jednostki odrębnie
 27. Czy można się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania
 28. Jak będzie wyglądać korekta plików JPK
 29. Do jakich rozliczeń organy zastosują klauzulę o unikaniu opodatkowania
 30. Wszystko o Jednolitym Pliku Kontrolnym
 31. Klauzule przeciw unikaniu opodatkowania
 32. Czym się różni klauzula o unikaniu opodatkowania od klauzuli nadużycia prawa
 33. Podatki i ceny transferowe
 34. Ordynacja podatkowa i podatki 2016
 35. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie wdroży JPK
 36. Jednolity Plik Kontrolny
 37. Od kiedy JPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy
 38. Czy fiskus będzie żądać informacji w strukturze JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.
 39. Kto pokrywa koszty postępowania komorniczego – wierzyciel czy dłużnik
 40. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna
 41. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 2016
 42. Na czym polega abolicja dla podatników VAT i kto może z niej skorzystać
 43. Jak ustalić przychód pracownika za prywatne zużycie paliwa w samochodzie służbowym
 44. Kiedy dokonać korekty przychodu z powodu błędnie wpisanej ceny
 45. Gdzie zaliczyć koszty wynagrodzenia wypłaconego przed terminem
 46. PIT 2015/2016
 47. Co zrobić z kosztami skorygowanymi w 2015 r., jeżeli fakturę zapłacimy dopiero w 2016 r.
 48. Czy z ulgi inwestycyjnej w 2016 r. skorzystają tylko jednostki naukowe
 49. CIT 2015/2016
 50. Kiedy należy korygować przychody wstecz a kiedy na bieżąco
 51. Korekta kosztów i przychodów 2015/2016
 52. Czy za 2015 r. warto wypłacić dywidendę w formie rzeczowej
 53. VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany
 54. VAT w samorządach - rewolucyjny wyrok Trybunału
 55. Czy od 2016 r. będzie obowiązywała klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników
 56. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpretacja ogólna
 57. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie ustalenia daty dostawy towarów wysyłanych
 58. Czy udzielając skonta zawsze trzeba wystawiać fakturę korygującą
 59. Czy otrzymanie nieopodatkowanej dotacji od 2016 r. wymaga zastosowania pre-proporcji
 60. Odwrotne obciążenie w VAT - rewolucyjne zmiany 2015
 61. Czy gmina będzie mogła ustalić pre-proporcję w dowolny sposób
 62. Od kiedy gminy będą stosowały pre-proporcję Czy każdej gminy będzie to dotyczyło
 63. Kiedy gmina jako kupujący, który rozlicza VAT za sprzedawcę, będzie składała VAT-27
 64. Czy od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem gmina będzie mogła odliczyć VAT
 65. Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę
 66. Kto i na jakich zasadach będzie składać formularz VAT-27
 67. Zmiany w VAT 2015/2016
 68. Zmiany w VAT w 2015 r.
 69. Jakie zmiany od 1 lipca 2015 r. czekają podatników w rozliczaniu ulgi na złe długi
 70. Czy odliczający 50% VAT od wydatków samochodowych, będą od 2016 r. stosować pre-proporcję
 71. Czy obowiązek pre-proporcji od 2016 r. będzie dotyczył tylko samorządów
 72. Kto od 1 lipca 2015 r. będzie musiał składać krajowe informacje podsumowujące
 73. Czy każdy podatnik kupujący do firmy np. laptopy będzie od lipca 2015 r. naliczał VAT za sprzedawcę
 74. Czy sama likwidacja zaniechanych inwestycji wystarczy do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych
 75. Czy u członka zarządu, który korzysta z samochodu służbowego prywatnie, można ustalać przychód ryczałtowo
 76. Które podmioty nie powinny wybierać nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów
 77. Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
 78. Czy wszyscy płatnicy muszą wypełniać e-deklaracje
 79. Jakie nowe obowiązki będą mieli podatnicy stosujący odwrotne opodatkowanie
 80. Czy pre-proporcja będzie miała zastosowanie do odliczenia VAT od zakupu samochodu
 81. Czy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego wszystkie podmioty muszą używać kas fiskalnych
 82. Czy podatnicy powinni podjąć jakieś działania w związku z listami ostrzegawczymi MF i MG
 83. PIT i CIT w 2015 r.
 84. Zmiany w VAT w 2015 r.
 85. Zmiany w VAT 2014
 86. Kiedy dokonać korekty kosztów w przypadku udzielenia rabatu
 87. Kiedy dokonać korekty przychodów ze względu na przyznany bonus
 88. Czy należy płacić „podatek u źródła” od usług pośrednictwa
 89. Jak rozliczać w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu
 90. Jak rozliczyć zakup szczepionek dla pracowników
 91. Czy obciążenie pracownika kosztami za prywatne użytkowanie samochodu jest sposobem na zachowanie prawa do odliczania 100% VAT
 92. Czy zawsze można stosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych
 93. Kiedy można korygować VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 94. Jak ustalić moment dostawy towarów wysyłanych kurierem
 95. Czy przepisy o świadczeniach okresowych mają zastosowanie do mediów
 96. Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
 97. Jak należy rozumieć pojęcie "poniesienia pierwszego wydatku", od którego liczy się termin złożenia VAT-26
 98. VAT 2014 - bieżące problemy
 99. Faktury - zmiany od 1 stycznia 2014 r.
 100. Czy dalej funkcjonuje zwolnienie dla świadczeń, w których stronami są jednostki publiczne
 101. Jaka jest obecna sytuacja w VAT jednostek budżetowych gminy
 102. Samochody w firmie po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.
 103. Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
 104. VAT od samochodów w 2014 r.
 105. Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 106. Samorządowe jednostki budżetowe a status podatnika VAT
 107. Czy nadal można odliczać VAT z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych
 108. Czy prowadząc działalność jednosobowo można będzie odliczać pełny VAT od samochodu i paliwa
 109. Do kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100 proc. rozliczenia VAT
 110. Czy przyznając rabat po dokonaniu sprzedaży zawsze trzeba mieć potwierdzenie faktury korygującej
 111. Czy trzeba korygować fakturę zawierającą informacje o skoncie
 112. Jak w 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT
 113. Jak przepisy regulują zasady wystawiania faktur zbiorczych w 2014 r.
 114. Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
 115. Które branże będą korzystać w 2014 r. ze szczególnych zasad ustalania obowiązku podatkowego
 116. Jak od 2014 r. zmieni się ogólna zasada ustalania obowiązku podatkowego
 117. Zamknięcie roku 2013
 118. Obowiązek podatkowy w VAT
 119. Podstawa opodatkowania i korekta
 120. Odliczenie podatku naliczonego