do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Lista wszystkich szkoleń autora (116):

 1. Jak od 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 2. Czy odwrotne obciążenie może wystąpić również w przypadku samozatrudnienia
 3. Czy warto wybierać przy leasingu samochodu osobowego opcję 1% wykupu
 4. Komu grozi sankcja w wysokości 100% odliczonego VAT
 5. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie
 6. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy może wystąpić odwrotne obciążenie
 7. Odwrotne obciążenie w VAT – zmiany 2017
 8. Zasady rozliczeń VAT 2017
 9. Rozliczanie podatku naliczonego 2017
 10. Jeśli księgi prowadzone są komputerowo a rejestr VAT ręcznie, to czy od 2017 r. trzeba przekazywać ewidencję VAT w formie JPK co miesiąc
 11. JPK i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 12. Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT
 13. Czy na żądanie organu trzeba będzie przedstawiać dane w formacie JPK z aktualnego, trwającego okresu podatkowego czy tylko z poprzednich
 14. Czy podatnik VAT, korygując deklarację po kontroli, zapłaci podwyższone odsetki
 15. Czy zaokrąglenia kwot netto i VAT z deklaracji trzeba wprowadzać do rejestru VAT w formacie JPK
 16. Jak się przygotować do nowych regulacji dotyczących cen transferowych
 17. Czy interpretacja w sprawie zamówienia publicznego otrzymana przez zamawiającego chroni także wykonawcę
 18. Czy korekta deklaracji przy transakcjach WDT wydłuży termin zwrotu VAT
 19. Czy można przesłać w formacie JPK kilka rejestrów VAT zakupu i sprzedaży za jeden okres
 20. Kto odpowiada za wprowadzenie JPK w gminie i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku
 21. Jak uniknąć błędów w stosowaniu JPK
 22. Czy po centralizacji w gminie trzeba będzie przesyłać jedną ewidencję VAT w formacie JPK czy od każdej jednostki odrębnie
 23. Czy można się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania
 24. Jak będzie wyglądać korekta plików JPK
 25. Do jakich rozliczeń organy zastosują klauzulę o unikaniu opodatkowania
 26. Wszystko o Jednolitym Pliku Kontrolnym
 27. Klauzule przeciw unikaniu opodatkowania
 28. Czym się różni klauzula o unikaniu opodatkowania od klauzuli nadużycia prawa
 29. Podatki i ceny transferowe
 30. Ordynacja podatkowa i podatki 2016
 31. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie wdroży JPK
 32. Jednolity Plik Kontrolny
 33. Od kiedy JPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy
 34. Czy fiskus będzie żądać informacji w strukturze JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.
 35. Kto pokrywa koszty postępowania komorniczego – wierzyciel czy dłużnik
 36. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna
 37. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 2016
 38. Na czym polega abolicja dla podatników VAT i kto może z niej skorzystać
 39. Jak ustalić przychód pracownika za prywatne zużycie paliwa w samochodzie służbowym
 40. Kiedy dokonać korekty przychodu z powodu błędnie wpisanej ceny
 41. Gdzie zaliczyć koszty wynagrodzenia wypłaconego przed terminem
 42. PIT 2015/2016
 43. Co zrobić z kosztami skorygowanymi w 2015 r., jeżeli fakturę zapłacimy dopiero w 2016 r.
 44. Czy z ulgi inwestycyjnej w 2016 r. skorzystają tylko jednostki naukowe
 45. CIT 2015/2016
 46. Kiedy należy korygować przychody wstecz a kiedy na bieżąco
 47. Korekta kosztów i przychodów 2015/2016
 48. Czy za 2015 r. warto wypłacić dywidendę w formie rzeczowej
 49. VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany
 50. VAT w samorządach - rewolucyjny wyrok Trybunału
 51. Czy od 2016 r. będzie obowiązywała klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników
 52. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpretacja ogólna
 53. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie ustalenia daty dostawy towarów wysyłanych
 54. Czy udzielając skonta zawsze trzeba wystawiać fakturę korygującą
 55. Czy otrzymanie nieopodatkowanej dotacji od 2016 r. wymaga zastosowania pre-proporcji
 56. Odwrotne obciążenie w VAT - rewolucyjne zmiany 2015
 57. Czy gmina będzie mogła ustalić pre-proporcję w dowolny sposób
 58. Od kiedy gminy będą stosowały pre-proporcję Czy każdej gminy będzie to dotyczyło
 59. Kiedy gmina jako kupujący, który rozlicza VAT za sprzedawcę, będzie składała VAT-27
 60. Czy od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem gmina będzie mogła odliczyć VAT
 61. Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę
 62. Kto i na jakich zasadach będzie składać formularz VAT-27
 63. Zmiany w VAT 2015/2016
 64. Zmiany w VAT w 2015 r.
 65. Jakie zmiany od 1 lipca 2015 r. czekają podatników w rozliczaniu ulgi na złe długi
 66. Czy odliczający 50% VAT od wydatków samochodowych, będą od 2016 r. stosować pre-proporcję
 67. Czy obowiązek pre-proporcji od 2016 r. będzie dotyczył tylko samorządów
 68. Kto od 1 lipca 2015 r. będzie musiał składać krajowe informacje podsumowujące
 69. Czy każdy podatnik kupujący do firmy np. laptopy będzie od lipca 2015 r. naliczał VAT za sprzedawcę
 70. Czy sama likwidacja zaniechanych inwestycji wystarczy do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych
 71. Czy u członka zarządu, który korzysta z samochodu służbowego prywatnie, można ustalać przychód ryczałtowo
 72. Które podmioty nie powinny wybierać nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów
 73. Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
 74. Czy wszyscy płatnicy muszą wypełniać e-deklaracje
 75. Jakie nowe obowiązki będą mieli podatnicy stosujący odwrotne opodatkowanie
 76. Czy pre-proporcja będzie miała zastosowanie do odliczenia VAT od zakupu samochodu
 77. Czy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego wszystkie podmioty muszą używać kas fiskalnych
 78. Czy podatnicy powinni podjąć jakieś działania w związku z listami ostrzegawczymi MF i MG
 79. PIT i CIT w 2015 r.
 80. Zmiany w VAT w 2015 r.
 81. Zmiany w VAT 2014
 82. Kiedy dokonać korekty kosztów w przypadku udzielenia rabatu
 83. Kiedy dokonać korekty przychodów ze względu na przyznany bonus
 84. Czy należy płacić „podatek u źródła” od usług pośrednictwa
 85. Jak rozliczać w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu
 86. Jak rozliczyć zakup szczepionek dla pracowników
 87. Czy obciążenie pracownika kosztami za prywatne użytkowanie samochodu jest sposobem na zachowanie prawa do odliczania 100% VAT
 88. Czy zawsze można stosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych
 89. Kiedy można korygować VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 90. Jak ustalić moment dostawy towarów wysyłanych kurierem
 91. Czy przepisy o świadczeniach okresowych mają zastosowanie do mediów
 92. Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
 93. Jak należy rozumieć pojęcie "poniesienia pierwszego wydatku", od którego liczy się termin złożenia VAT-26
 94. VAT 2014 - bieżące problemy
 95. Faktury - zmiany od 1 stycznia 2014 r.
 96. Czy dalej funkcjonuje zwolnienie dla świadczeń, w których stronami są jednostki publiczne
 97. Jaka jest obecna sytuacja w VAT jednostek budżetowych gminy
 98. Samochody w firmie po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.
 99. Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
 100. VAT od samochodów w 2014 r.
 101. Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 102. Samorządowe jednostki budżetowe a status podatnika VAT
 103. Czy nadal można odliczać VAT z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych
 104. Czy prowadząc działalność jednosobowo można będzie odliczać pełny VAT od samochodu i paliwa
 105. Do kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100 proc. rozliczenia VAT
 106. Czy przyznając rabat po dokonaniu sprzedaży zawsze trzeba mieć potwierdzenie faktury korygującej
 107. Czy trzeba korygować fakturę zawierającą informacje o skoncie
 108. Jak w 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT
 109. Jak przepisy regulują zasady wystawiania faktur zbiorczych w 2014 r.
 110. Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
 111. Które branże będą korzystać w 2014 r. ze szczególnych zasad ustalania obowiązku podatkowego
 112. Jak od 2014 r. zmieni się ogólna zasada ustalania obowiązku podatkowego
 113. Zamknięcie roku 2013
 114. Obowiązek podatkowy w VAT
 115. Podstawa opodatkowania i korekta
 116. Odliczenie podatku naliczonego