do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Lista wszystkich szkoleń autora (130):

 1. Czy wykazywać na fakturze i opodatkowywać VAT opłatę za przestój, którą obciążany jest kontrahent
 2. Kary dla księgowych
 3. Ile może wynieść odszkodowanie w razie wyrządzenia pracodawcy szkody przez pracownika
 4. Czy skonto można uwzględnić od razu wystawiając fakturę
 5. Czy przy jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100 tys. zł można rozliczyć zakup samochodu osobowego
 6. Czy istnieje kwota minimalna, która musi być przekroczona, aby można było zastosować amortyzację jednorazową w ramach limitu 100 tys. zł
 7. Czy przedsiębiorca może przenieść odpowiedzialność majątkową na księgową, która popełniła błąd
 8. Kiedy rozliczać faktury korygujące dotyczące WDT i eksportu, które nie wymagają uzyskania potwierdzenia ich odbioru
 9. Jakie przewinienia niosą dla księgowego największe ryzyko nałożenia kary pozbawienia wolności
 10. Co oznacza pojęcie identyfikacja transakcji
 11. Czy wystawiając fakturę w ramach odwrotnego obciążenia jako podwykonawca ujmuję na niej kwotę netto
 12. Czy można rozliczyć otrzymany rabat z tytułu WNT, gdy zagraniczny kontrahent nie wystawił faktury korygującej
 13. Zmiany w VAT 2017
 14. Kto może się rozliczać z VAT kwartalnie a kto tylko miesięcznie
 15. Jak od 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 16. Czy odwrotne obciążenie może wystąpić również w przypadku samozatrudnienia
 17. Czy warto wybierać przy leasingu samochodu osobowego opcję 1% wykupu
 18. Komu grozi sankcja w wysokości 100% odliczonego VAT
 19. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie
 20. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy może wystąpić odwrotne obciążenie
 21. Odwrotne obciążenie w VAT – zmiany 2017
 22. Zasady rozliczeń VAT 2017
 23. Rozliczanie podatku naliczonego 2017
 24. Jeśli księgi prowadzone są komputerowo a rejestr VAT ręcznie, to czy od 2017 r. trzeba przekazywać ewidencję VAT w formie JPK co miesiąc
 25. JPK i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 26. Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT
 27. Czy na żądanie organu trzeba będzie przedstawiać dane w formacie JPK z aktualnego, trwającego okresu podatkowego czy tylko z poprzednich
 28. Czy podatnik VAT, korygując deklarację po kontroli, zapłaci podwyższone odsetki
 29. Czy zaokrąglenia kwot netto i VAT z deklaracji trzeba wprowadzać do rejestru VAT w formacie JPK
 30. Jak się przygotować do nowych regulacji dotyczących cen transferowych
 31. Czy interpretacja w sprawie zamówienia publicznego otrzymana przez zamawiającego chroni także wykonawcę
 32. Czy korekta deklaracji przy transakcjach WDT wydłuży termin zwrotu VAT
 33. Czy można przesłać w formacie JPK kilka rejestrów VAT zakupu i sprzedaży za jeden okres
 34. Kto odpowiada za wprowadzenie JPK w gminie i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku
 35. Jak uniknąć błędów w stosowaniu JPK
 36. Czy po centralizacji w gminie trzeba będzie przesyłać jedną ewidencję VAT w formacie JPK czy od każdej jednostki odrębnie
 37. Czy można się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania
 38. Jak będzie wyglądać korekta plików JPK
 39. Do jakich rozliczeń organy zastosują klauzulę o unikaniu opodatkowania
 40. Wszystko o Jednolitym Pliku Kontrolnym
 41. Klauzule przeciw unikaniu opodatkowania
 42. Czym się różni klauzula o unikaniu opodatkowania od klauzuli nadużycia prawa
 43. Podatki i ceny transferowe
 44. Ordynacja podatkowa i podatki 2016
 45. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie wdroży JPK
 46. Jednolity Plik Kontrolny
 47. Od kiedy JPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy
 48. Czy fiskus będzie żądać informacji w strukturze JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.
 49. Kto pokrywa koszty postępowania komorniczego – wierzyciel czy dłużnik
 50. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna
 51. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 2016
 52. Na czym polega abolicja dla podatników VAT i kto może z niej skorzystać
 53. Jak ustalić przychód pracownika za prywatne zużycie paliwa w samochodzie służbowym
 54. Kiedy dokonać korekty przychodu z powodu błędnie wpisanej ceny
 55. Gdzie zaliczyć koszty wynagrodzenia wypłaconego przed terminem
 56. PIT 2015/2016
 57. Co zrobić z kosztami skorygowanymi w 2015 r., jeżeli fakturę zapłacimy dopiero w 2016 r.
 58. Czy z ulgi inwestycyjnej w 2016 r. skorzystają tylko jednostki naukowe
 59. CIT 2015/2016
 60. Kiedy należy korygować przychody wstecz a kiedy na bieżąco
 61. Korekta kosztów i przychodów 2015/2016
 62. Czy za 2015 r. warto wypłacić dywidendę w formie rzeczowej
 63. VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany
 64. VAT w samorządach - rewolucyjny wyrok Trybunału
 65. Czy od 2016 r. będzie obowiązywała klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników
 66. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpretacja ogólna
 67. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie ustalenia daty dostawy towarów wysyłanych
 68. Czy udzielając skonta zawsze trzeba wystawiać fakturę korygującą
 69. Czy otrzymanie nieopodatkowanej dotacji od 2016 r. wymaga zastosowania pre-proporcji
 70. Odwrotne obciążenie w VAT - rewolucyjne zmiany 2015
 71. Czy gmina będzie mogła ustalić pre-proporcję w dowolny sposób
 72. Od kiedy gminy będą stosowały pre-proporcję Czy każdej gminy będzie to dotyczyło
 73. Kiedy gmina jako kupujący, który rozlicza VAT za sprzedawcę, będzie składała VAT-27
 74. Czy od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem gmina będzie mogła odliczyć VAT
 75. Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę
 76. Kto i na jakich zasadach będzie składać formularz VAT-27
 77. Zmiany w VAT 2015/2016
 78. Zmiany w VAT w 2015 r.
 79. Jakie zmiany od 1 lipca 2015 r. czekają podatników w rozliczaniu ulgi na złe długi
 80. Czy odliczający 50% VAT od wydatków samochodowych, będą od 2016 r. stosować pre-proporcję
 81. Czy obowiązek pre-proporcji od 2016 r. będzie dotyczył tylko samorządów
 82. Kto od 1 lipca 2015 r. będzie musiał składać krajowe informacje podsumowujące
 83. Czy każdy podatnik kupujący do firmy np. laptopy będzie od lipca 2015 r. naliczał VAT za sprzedawcę
 84. Czy sama likwidacja zaniechanych inwestycji wystarczy do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych
 85. Czy u członka zarządu, który korzysta z samochodu służbowego prywatnie, można ustalać przychód ryczałtowo
 86. Które podmioty nie powinny wybierać nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów
 87. Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
 88. Czy wszyscy płatnicy muszą wypełniać e-deklaracje
 89. Jakie nowe obowiązki będą mieli podatnicy stosujący odwrotne opodatkowanie
 90. Czy pre-proporcja będzie miała zastosowanie do odliczenia VAT od zakupu samochodu
 91. Czy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego wszystkie podmioty muszą używać kas fiskalnych
 92. Czy podatnicy powinni podjąć jakieś działania w związku z listami ostrzegawczymi MF i MG
 93. PIT i CIT w 2015 r.
 94. Zmiany w VAT w 2015 r.
 95. Zmiany w VAT 2014
 96. Kiedy dokonać korekty kosztów w przypadku udzielenia rabatu
 97. Kiedy dokonać korekty przychodów ze względu na przyznany bonus
 98. Czy należy płacić „podatek u źródła” od usług pośrednictwa
 99. Jak rozliczać w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu
 100. Jak rozliczyć zakup szczepionek dla pracowników
 101. Czy obciążenie pracownika kosztami za prywatne użytkowanie samochodu jest sposobem na zachowanie prawa do odliczania 100% VAT
 102. Czy zawsze można stosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych
 103. Kiedy można korygować VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 104. Jak ustalić moment dostawy towarów wysyłanych kurierem
 105. Czy przepisy o świadczeniach okresowych mają zastosowanie do mediów
 106. Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
 107. Jak należy rozumieć pojęcie "poniesienia pierwszego wydatku", od którego liczy się termin złożenia VAT-26
 108. VAT 2014 - bieżące problemy
 109. Faktury - zmiany od 1 stycznia 2014 r.
 110. Czy dalej funkcjonuje zwolnienie dla świadczeń, w których stronami są jednostki publiczne
 111. Jaka jest obecna sytuacja w VAT jednostek budżetowych gminy
 112. Samochody w firmie po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.
 113. Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
 114. VAT od samochodów w 2014 r.
 115. Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 116. Samorządowe jednostki budżetowe a status podatnika VAT
 117. Czy nadal można odliczać VAT z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych
 118. Czy prowadząc działalność jednosobowo można będzie odliczać pełny VAT od samochodu i paliwa
 119. Do kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100 proc. rozliczenia VAT
 120. Czy przyznając rabat po dokonaniu sprzedaży zawsze trzeba mieć potwierdzenie faktury korygującej
 121. Czy trzeba korygować fakturę zawierającą informacje o skoncie
 122. Jak w 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT
 123. Jak przepisy regulują zasady wystawiania faktur zbiorczych w 2014 r.
 124. Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
 125. Które branże będą korzystać w 2014 r. ze szczególnych zasad ustalania obowiązku podatkowego
 126. Jak od 2014 r. zmieni się ogólna zasada ustalania obowiązku podatkowego
 127. Zamknięcie roku 2013
 128. Obowiązek podatkowy w VAT
 129. Podstawa opodatkowania i korekta
 130. Odliczenie podatku naliczonego