do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Lista wszystkich szkoleń autora (112):

 1. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie
 2. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy może wystąpić odwrotne obciążenie
 3. Odwrotne obciążenie w VAT – zmiany 2017
 4. Zasady rozliczeń VAT 2017
 5. Rozliczanie podatku naliczonego 2017
 6. Jeśli księgi prowadzone są komputerowo a rejestr VAT ręcznie, to czy od 2017 r. trzeba przekazywać ewidencję VAT w formie JPK co miesiąc
 7. JPK i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 8. Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT
 9. Czy na żądanie organu trzeba będzie przedstawiać dane w formacie JPK z aktualnego, trwającego okresu podatkowego czy tylko z poprzednich
 10. Czy podatnik VAT, korygując deklarację po kontroli, zapłaci podwyższone odsetki
 11. Czy zaokrąglenia kwot netto i VAT z deklaracji trzeba wprowadzać do rejestru VAT w formacie JPK
 12. Jak się przygotować do nowych regulacji dotyczących cen transferowych
 13. Czy interpretacja w sprawie zamówienia publicznego otrzymana przez zamawiającego chroni także wykonawcę
 14. Czy korekta deklaracji przy transakcjach WDT wydłuży termin zwrotu VAT
 15. Czy można przesłać w formacie JPK kilka rejestrów VAT zakupu i sprzedaży za jeden okres
 16. Kto odpowiada za wprowadzenie JPK w gminie i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku
 17. Jak uniknąć błędów w stosowaniu JPK
 18. Czy po centralizacji w gminie trzeba będzie przesyłać jedną ewidencję VAT w formacie JPK czy od każdej jednostki odrębnie
 19. Czy można się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania
 20. Jak będzie wyglądać korekta plików JPK
 21. Do jakich rozliczeń organy zastosują klauzulę o unikaniu opodatkowania
 22. Wszystko o Jednolitym Pliku Kontrolnym
 23. Klauzule przeciw unikaniu opodatkowania
 24. Czym się różni klauzula o unikaniu opodatkowania od klauzuli nadużycia prawa
 25. Podatki i ceny transferowe
 26. Ordynacja podatkowa i podatki 2016
 27. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca, który nie wdroży JPK
 28. Jednolity Plik Kontrolny
 29. Od kiedy JPK będą musieli wdrożyć mikroprzedsiębiorcy
 30. Czy fiskus będzie żądać informacji w strukturze JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.
 31. Kto pokrywa koszty postępowania komorniczego – wierzyciel czy dłużnik
 32. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna
 33. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 2016
 34. Na czym polega abolicja dla podatników VAT i kto może z niej skorzystać
 35. Jak ustalić przychód pracownika za prywatne zużycie paliwa w samochodzie służbowym
 36. Kiedy dokonać korekty przychodu z powodu błędnie wpisanej ceny
 37. Gdzie zaliczyć koszty wynagrodzenia wypłaconego przed terminem
 38. PIT 2015/2016
 39. Co zrobić z kosztami skorygowanymi w 2015 r., jeżeli fakturę zapłacimy dopiero w 2016 r.
 40. Czy z ulgi inwestycyjnej w 2016 r. skorzystają tylko jednostki naukowe
 41. CIT 2015/2016
 42. Kiedy należy korygować przychody wstecz a kiedy na bieżąco
 43. Korekta kosztów i przychodów 2015/2016
 44. Czy za 2015 r. warto wypłacić dywidendę w formie rzeczowej
 45. VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany
 46. VAT w samorządach - rewolucyjny wyrok Trybunału
 47. Czy od 2016 r. będzie obowiązywała klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników
 48. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpretacja ogólna
 49. Jakie jest stanowisko organów podatkowych w sprawie ustalenia daty dostawy towarów wysyłanych
 50. Czy udzielając skonta zawsze trzeba wystawiać fakturę korygującą
 51. Czy otrzymanie nieopodatkowanej dotacji od 2016 r. wymaga zastosowania pre-proporcji
 52. Odwrotne obciążenie w VAT - rewolucyjne zmiany 2015
 53. Czy gmina będzie mogła ustalić pre-proporcję w dowolny sposób
 54. Od kiedy gminy będą stosowały pre-proporcję Czy każdej gminy będzie to dotyczyło
 55. Kiedy gmina jako kupujący, który rozlicza VAT za sprzedawcę, będzie składała VAT-27
 56. Czy od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem gmina będzie mogła odliczyć VAT
 57. Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę
 58. Kto i na jakich zasadach będzie składać formularz VAT-27
 59. Zmiany w VAT 2015/2016
 60. Zmiany w VAT w 2015 r.
 61. Jakie zmiany od 1 lipca 2015 r. czekają podatników w rozliczaniu ulgi na złe długi
 62. Czy odliczający 50% VAT od wydatków samochodowych, będą od 2016 r. stosować pre-proporcję
 63. Czy obowiązek pre-proporcji od 2016 r. będzie dotyczył tylko samorządów
 64. Kto od 1 lipca 2015 r. będzie musiał składać krajowe informacje podsumowujące
 65. Czy każdy podatnik kupujący do firmy np. laptopy będzie od lipca 2015 r. naliczał VAT za sprzedawcę
 66. Czy sama likwidacja zaniechanych inwestycji wystarczy do zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów podatkowych
 67. Czy u członka zarządu, który korzysta z samochodu służbowego prywatnie, można ustalać przychód ryczałtowo
 68. Które podmioty nie powinny wybierać nowej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów
 69. Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
 70. Czy wszyscy płatnicy muszą wypełniać e-deklaracje
 71. Jakie nowe obowiązki będą mieli podatnicy stosujący odwrotne opodatkowanie
 72. Czy pre-proporcja będzie miała zastosowanie do odliczenia VAT od zakupu samochodu
 73. Czy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego wszystkie podmioty muszą używać kas fiskalnych
 74. Czy podatnicy powinni podjąć jakieś działania w związku z listami ostrzegawczymi MF i MG
 75. PIT i CIT w 2015 r.
 76. Zmiany w VAT w 2015 r.
 77. Zmiany w VAT 2014
 78. Kiedy dokonać korekty kosztów w przypadku udzielenia rabatu
 79. Kiedy dokonać korekty przychodów ze względu na przyznany bonus
 80. Czy należy płacić „podatek u źródła” od usług pośrednictwa
 81. Jak rozliczać w kosztach wydatki związane z eksploatacją samochodu
 82. Jak rozliczyć zakup szczepionek dla pracowników
 83. Czy obciążenie pracownika kosztami za prywatne użytkowanie samochodu jest sposobem na zachowanie prawa do odliczania 100% VAT
 84. Czy zawsze można stosować stawkę 0% do zaliczek eksportowych
 85. Kiedy można korygować VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 86. Jak ustalić moment dostawy towarów wysyłanych kurierem
 87. Czy przepisy o świadczeniach okresowych mają zastosowanie do mediów
 88. Czy odliczenie VAT tylko w 50% pozbawia prawa do zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
 89. Jak należy rozumieć pojęcie "poniesienia pierwszego wydatku", od którego liczy się termin złożenia VAT-26
 90. VAT 2014 - bieżące problemy
 91. Faktury - zmiany od 1 stycznia 2014 r.
 92. Czy dalej funkcjonuje zwolnienie dla świadczeń, w których stronami są jednostki publiczne
 93. Jaka jest obecna sytuacja w VAT jednostek budżetowych gminy
 94. Samochody w firmie po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.
 95. Ulga na złe długi od 1 stycznia 2013 r.
 96. VAT od samochodów w 2014 r.
 97. Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
 98. Samorządowe jednostki budżetowe a status podatnika VAT
 99. Czy nadal można odliczać VAT z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych
 100. Czy prowadząc działalność jednosobowo można będzie odliczać pełny VAT od samochodu i paliwa
 101. Do kiedy trzeba odebrać samochód, żeby skorzystać ze 100 proc. rozliczenia VAT
 102. Czy przyznając rabat po dokonaniu sprzedaży zawsze trzeba mieć potwierdzenie faktury korygującej
 103. Czy trzeba korygować fakturę zawierającą informacje o skoncie
 104. Jak w 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT
 105. Jak przepisy regulują zasady wystawiania faktur zbiorczych w 2014 r.
 106. Jak w 2014 r. zmieni się ogólna zasada wystawiania faktur
 107. Które branże będą korzystać w 2014 r. ze szczególnych zasad ustalania obowiązku podatkowego
 108. Jak od 2014 r. zmieni się ogólna zasada ustalania obowiązku podatkowego
 109. Zamknięcie roku 2013
 110. Obowiązek podatkowy w VAT
 111. Podstawa opodatkowania i korekta
 112. Odliczenie podatku naliczonego