do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Lista wszystkich szkoleń autora (40):

 1. Czy zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicą obowiązuje stawka 13 zł za godzinę
 2. Czy stawka minimalna dotyczy pracowników zatrudnianych na zlecenie przez agencje pracy tymczasowej
 3. Czy po rozwiązaniu umowy zlecenia, w okresie wypowiedzenia, zleceniobiorcy wciąż przysługuje minimalna stawka godzinowa
 4. Czy wynagrodzenie prowizyjne też musi być płacone raz w miesiącu
 5. Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umowy o dzieło
 6. Kto ma pilnować faktycznych godzin pracy zleceniobiorcy
 7. Co w sytuacji, gdy podmiot nie zapewnia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
 8. Jakie składniki wynagrodzenia nie będą wchodziły (od stycznia 2017 r.) w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę
 9. Czy przy zatrudnieniu na przełomie miesiąca stawkę minimalną liczymy proporcjonalnie
 10. Czy i jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców
 11. Czy 13 zł minimalnej stawki godzinowej to wartość brutto czy netto – do wypłaty
 12. Czy do umów zlecenia zawartych w 2016 r., ale wypłacanych w 2017 r., należy stosować stawkę minimalną
 13. Zatrudnianie pracowników 2016-2017
 14. W jaki sposób PIP kontroluje pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na umowy terminowe dłuższe niż 33 miesiące
 15. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich, nieodpłatnych zleceń i wolontariatu
 16. Zatrudnianie na zlecenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 17. Czy należy sporządzać aneksy do trwających umów zlecenia, które przechodzą na rok 2017
 18. Czy w umowie można ustalić czas przewidziany na wykonanie poszczególnych czynności zlecenia
 19. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich
 20. Czy przedmiot zlecenia będzie miał znaczenie (od 2017 r.) dla obowiązku zapewnienia stawki minimalnej
 21. Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie
 22. Czy minimalna stawka godzinowa w 2017 r. będzie dotyczyć umów o dzieło i samozatrudnienia
 23. Czy w stażu do wypowiedzenia umowy na czas określony uwzględniać staż z umów niewliczanych do limitów
 24. O czym muszą pamiętać pracodawcy w związku ze zmianami w umowach terminowych
 25. Czy okres 33 miesięcy liczyć od daty zawarcia umowy o pracę, czy rozpoczęcia pracy
 26. Jakie przyczyny obiektywne pozwalają zawierać umowy terminowe ponad limit
 27. Czy konsultować z pracownikiem zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
 28. Jak naliczać wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 29. Czy dzięki umowie przedwstępnej można w 2016 r. zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy
 30. Kiedy w wypowiedzeniach umów terminowych trzeba uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji
 31. Jak traktować trzecią umowę na czas określony - zawartą 22 lutego 2016 r. - bez miesięcznej przerwy
 32. Zmiany w umowach terminowych 2016
 33. Czy można wielokrotnie zawierać z pracownikiem umowy na okres próbny
 34. Zmiany w prawie pracy 2016. Przepisy przejściowe
 35. Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy w związku z dostosowaniem umów do nowych regulacji
 36. Co zmieni się w zwalnianiu pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 37. Jakie okresy wypowiedzenia będą stosowane w przypadku umów na czas określony
 38. Jakie limity w zawieraniu umów na czas określony wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy
 39. Jak po zmianie przepisów będą zawierane umowy na okres próbny
 40. Zmiany w terminowych umowach o pracę