do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Lista wszystkich szkoleń autora (44):

 1. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
 2. Czy w świadectwie pracy może się znaleźć informacja o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym
 3. Jak określić stawkę godzinową, jeśli strony umówiły się na wartość ogólną za wykonanie zlecenia
 4. Czy w przypadku umów zlecenia trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy
 5. Czy zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicą obowiązuje stawka 13 zł za godzinę
 6. Czy stawka minimalna dotyczy pracowników zatrudnianych na zlecenie przez agencje pracy tymczasowej
 7. Czy po rozwiązaniu umowy zlecenia, w okresie wypowiedzenia, zleceniobiorcy wciąż przysługuje minimalna stawka godzinowa
 8. Czy wynagrodzenie prowizyjne też musi być płacone raz w miesiącu
 9. Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umowy o dzieło
 10. Kto ma pilnować faktycznych godzin pracy zleceniobiorcy
 11. Co w sytuacji, gdy podmiot nie zapewnia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
 12. Jakie składniki wynagrodzenia nie będą wchodziły (od stycznia 2017 r.) w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę
 13. Czy przy zatrudnieniu na przełomie miesiąca stawkę minimalną liczymy proporcjonalnie
 14. Czy i jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców
 15. Czy 13 zł minimalnej stawki godzinowej to wartość brutto czy netto – do wypłaty
 16. Czy do umów zlecenia zawartych w 2016 r., ale wypłacanych w 2017 r., należy stosować stawkę minimalną
 17. Zatrudnianie pracowników 2016-2017
 18. W jaki sposób PIP kontroluje pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na umowy terminowe dłuższe niż 33 miesiące
 19. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich, nieodpłatnych zleceń i wolontariatu
 20. Zatrudnianie na zlecenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 21. Czy należy sporządzać aneksy do trwających umów zlecenia, które przechodzą na rok 2017
 22. Czy w umowie można ustalić czas przewidziany na wykonanie poszczególnych czynności zlecenia
 23. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich
 24. Czy przedmiot zlecenia będzie miał znaczenie (od 2017 r.) dla obowiązku zapewnienia stawki minimalnej
 25. Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie
 26. Czy minimalna stawka godzinowa w 2017 r. będzie dotyczyć umów o dzieło i samozatrudnienia
 27. Czy w stażu do wypowiedzenia umowy na czas określony uwzględniać staż z umów niewliczanych do limitów
 28. O czym muszą pamiętać pracodawcy w związku ze zmianami w umowach terminowych
 29. Czy okres 33 miesięcy liczyć od daty zawarcia umowy o pracę, czy rozpoczęcia pracy
 30. Jakie przyczyny obiektywne pozwalają zawierać umowy terminowe ponad limit
 31. Czy konsultować z pracownikiem zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
 32. Jak naliczać wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 33. Czy dzięki umowie przedwstępnej można w 2016 r. zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy
 34. Kiedy w wypowiedzeniach umów terminowych trzeba uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji
 35. Jak traktować trzecią umowę na czas określony - zawartą 22 lutego 2016 r. - bez miesięcznej przerwy
 36. Zmiany w umowach terminowych 2016
 37. Czy można wielokrotnie zawierać z pracownikiem umowy na okres próbny
 38. Zmiany w prawie pracy 2016. Przepisy przejściowe
 39. Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy w związku z dostosowaniem umów do nowych regulacji
 40. Co zmieni się w zwalnianiu pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 41. Jakie okresy wypowiedzenia będą stosowane w przypadku umów na czas określony
 42. Jakie limity w zawieraniu umów na czas określony wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy
 43. Jak po zmianie przepisów będą zawierane umowy na okres próbny
 44. Zmiany w terminowych umowach o pracę