do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Piotr Wojciechowski

Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, publicysta, ekspert prawa pracy. Obecnie prowadzi praktykę w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Lista wszystkich szkoleń autora (36):

 1. Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umowy o dzieło
 2. Kto ma pilnować faktycznych godzin pracy zleceniobiorcy
 3. Co w sytuacji, gdy podmiot nie zapewnia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
 4. Jakie składniki wynagrodzenia nie będą wchodziły (od stycznia 2017 r.) w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę
 5. Czy przy zatrudnieniu na przełomie miesiąca stawkę minimalną liczymy proporcjonalnie
 6. Czy i jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców
 7. Czy 13 zł minimalnej stawki godzinowej to wartość brutto czy netto – do wypłaty
 8. Czy do umów zlecenia zawartych w 2016 r., ale wypłacanych w 2017 r., należy stosować stawkę minimalną
 9. Zatrudnianie pracowników 2016-2017
 10. W jaki sposób PIP kontroluje pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na umowy terminowe dłuższe niż 33 miesiące
 11. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich, nieodpłatnych zleceń i wolontariatu
 12. Zatrudnianie na zlecenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 13. Czy należy sporządzać aneksy do trwających umów zlecenia, które przechodzą na rok 2017
 14. Czy w umowie można ustalić czas przewidziany na wykonanie poszczególnych czynności zlecenia
 15. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich
 16. Czy przedmiot zlecenia będzie miał znaczenie (od 2017 r.) dla obowiązku zapewnienia stawki minimalnej
 17. Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie
 18. Czy minimalna stawka godzinowa w 2017 r. będzie dotyczyć umów o dzieło i samozatrudnienia
 19. Czy w stażu do wypowiedzenia umowy na czas określony uwzględniać staż z umów niewliczanych do limitów
 20. O czym muszą pamiętać pracodawcy w związku ze zmianami w umowach terminowych
 21. Czy okres 33 miesięcy liczyć od daty zawarcia umowy o pracę, czy rozpoczęcia pracy
 22. Jakie przyczyny obiektywne pozwalają zawierać umowy terminowe ponad limit
 23. Czy konsultować z pracownikiem zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
 24. Jak naliczać wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 25. Czy dzięki umowie przedwstępnej można w 2016 r. zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy
 26. Kiedy w wypowiedzeniach umów terminowych trzeba uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji
 27. Jak traktować trzecią umowę na czas określony - zawartą 22 lutego 2016 r. - bez miesięcznej przerwy
 28. Zmiany w umowach terminowych 2016
 29. Czy można wielokrotnie zawierać z pracownikiem umowy na okres próbny
 30. Zmiany w prawie pracy 2016. Przepisy przejściowe
 31. Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy w związku z dostosowaniem umów do nowych regulacji
 32. Co zmieni się w zwalnianiu pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 33. Jakie okresy wypowiedzenia będą stosowane w przypadku umów na czas określony
 34. Jakie limity w zawieraniu umów na czas określony wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy
 35. Jak po zmianie przepisów będą zawierane umowy na okres próbny
 36. Zmiany w terminowych umowach o pracę