do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 15/2016, data dodania: 03.08.2016

Porada aktualna na dzień 15-12-2018*

*Podmiotom o statusie podmiotów publicznych, które od 1 lipca 2016 r. zostały zobowiązane na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej do przekazywania Ministrowi Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT, został przedłużony termin wykonania tego obowiązku. Wymienione w rozporządzeniu podmioty złożą informację o prowadzonej ewidencji za okres przypadający od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. w terminie do 31 stycznia 2017 r. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 25 sierpnia 2016 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej – Dz.U. z 2016 r., poz. 1337

Czy SP ZOZ ma obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ), niebędący przedsiębiorcą, musi od 1 lipca 2016 r. przekazywać dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych oraz co miesiąc przekazywać dane wynikające z ewidencji VAT? Odpowiedź zależy od wielkości zatrudnienia, obrotu oraz aktywów SP ZOZ. Tylko jeżeli zatrudnienie w jednostce oraz obrót lub suma aktywów przekraczają limity przewidziane dla średnich przedsiębiorców, SP ZOZ ma obowiązek od 1 lipca 2016 r. wypełniać obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (dalej: JPK)....

(...)

Problemy z logowaniem?
Zresetuj hasło.

  • Ponad 2300 materiałów wideo
  • Tysiące materiałów powiązanych
  • Certyfikaty wiedzy

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujacych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.