do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 23/2014, data dodania: 26.11.2014

Porada aktualna na dzień 15-12-2018

O to pytają Kadrowi

Kiedy można żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości

Pracownik naraził firmę na straty. Czy możemy od niego żądać naprawienia w pełnej wysokości wyrządzonej szkody?

Tak, ale tylko wtedy, gdy pracownik umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę. Umyślnie działa pracownik, który będąc świadomy skutków swojego działania lub zaniechania celowo się na nie zdecydował albo co najmniej godził się na ewentualność zaistnienia szkody. W innych przypadkach odpowiedzialność pracownika jest ograniczona.

Beata Skrobisz-Kaczmarek

radca prawny