do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 17/2016, data dodania: 26.08.2016

Artykuł aktualny na dzień 26-07-2017

1 stycznia 2017 r.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

ZMIANY 2017

Przedsiębiorcy zlecający prace osobom fizycznym w ramach umów zlecenia oraz samozatrudnionym (niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami) będą zobowiązani do stosowania wobec tych osób minimalnej stawki godzinowej. Stawka ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto powiększone o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Jednocześnie PIP otrzymała uprawnienia do kontroli realizacji wypłat minimalnej stawki godzinowej. Za wypłacanie wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej grozi kara grzywny od 1000 do 30 000 zł. Ponadto pracownik w I roku pracy będzie otrzymywał pełne minimalne wynagrodzenie (dotychczas 80%).

Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 17 sierpnia 2016 r., poz. 1265

Szczegółowo o zmianach piszemy w niniejszym numerze MPPiU w artykule „Jakie zmiany w wynagradzaniu zleceniobiorców i samozatrudnionych będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.”

Oprac. Anna Seroczyńska