do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 21/2014, data dodania: 23.10.2014

Porada aktualna na dzień 15-12-2018*

*Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór pkpir, który został wprowadzony przez rozporządzenie MF z 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia pkpir (Dz.U. z 2016 r., poz. 467). Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego podatnicy, którzy rozpoczęli przed 8 kwietnia 2016 r. ewidencję w pkpir wg poprzednio obowiązującego wzoru mogą to robić do końca 2016 r. Sposób ewidencji omówionego zdarzenia jest taki sam w pkpir prowadzonej wg wzoru obowiązującego do 7 kwietnia 2016 r., jak i w pkpir prowadzonej wg nowego wzoru, wprowadzonego od 8 kwietnia 2016 r.

Jak zaewidencjonować w pkpir wynagrodzenie pracownika, z którego dokonano potrąceń za wyrządzoną przez niego szkodę

Pracownik uszkodził służbowego laptopa. Czy możemy potrącić mu z wynagrodzenia koszty jego naprawy? Jeżeli tak, to jak rozliczyć takie potrącenie? Jak to zaewidencjonować w pkpir? PROBLEM RADA Pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pracownika koszty naprawy uszkodzonego przez niego laptopa, pod warunkiem że uszkodzenie nastąpiło z winy pracownika. Potrącenia powinien dokonać z kwoty do wypłaty, jaka przysługuje temu pracownikowi. Pełną kwotę wynagrodzenia brutto pracodawca zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast potrąconą kwotę za naprawę laptopa pracodawca powinien zaliczyć do swoich...

(...)

Problemy z logowaniem?
Zresetuj hasło.

  • Ponad 2300 materiałów wideo
  • Tysiące materiałów powiązanych
  • Certyfikaty wiedzy

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujacych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.