do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 19/2015, data dodania: 29.09.2015

Aktualne informacje o zmianach prawa są  zamieszczane w zakładce „Aktualności”

8 września 2015 r.

Zmiany w prawie cywilnym i procedurze

Zmiany w prawie cywilnym dotyczą przepisów regulujących formy czynności prawnych. Nowym rodzajem formy szczególnej jest tzw. forma dokumentowa funkcjonująca jako odrębna od pisemnej i elektronicznej. W przypadku pożyczek z 500 do 1000 zł została zwiększona kwota, powyżej której pożyczka powinna być stwierdzona w formie dokumentowej (art. 720 k.c.). Nowelizacja wprowadza też kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Informatyzacja postępowania sądowego ma poprawić efektywność pracy sądów oraz zwiększyć dostęp do nich.

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1311

oprac. Sławomir Biliński