do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 22/2015, data dodania: 16.11.2015

Porada w trakcie aktualizacji

Czy wydatek na wymianę oleju należy doliczyć do wartości początkowej samochodu

PROBLEM

29 września 2015 r. kupiłam samochód ciężarowy. W tym sam dniu wymieniłam w nim olej. Mam fakturę za tę usługę. Samochód został zarejestrowany 30 września 2015 r. i w tym dniu wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jak rozliczyć zakup tego oleju? Czy doliczyć go do wartości początkowej samochodu?

RADA

Wydatek poniesiony przez Panią na wymianę oleju nie zwiększy wartości początkowej samochodu. Należy go zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Z pytania wynika, że kupiła Pani samochód ciężarowy, w którym w tym samym dniu wymieniono olej. Ma Pani wątpliwości, czy wydatek poniesiony na tę wymianę powinien zwiększyć wartość początkową samochodu, którą w tym przypadku jest cena nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 updof). Definicję ceny nabycia przedstawiamy w ramce.

Z podanej definicji wynika, że cenę nabycia zwiększają tylko takie wydatki, które stanowią „koszt związany z zakupem”. Wydatek poniesiony na wymianę oleju silnikowego w nabytym samochodzie, który ma zostać zaliczony do środków trwałych, nie wiąże się z jego zakupem. Jest to wydatek o charakterze eksploatacyjnym. W związku z tym nie powinna go Pani doliczać do wartości początkowej tego samochodu. Wydatek ten powinna Pani zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy wydatek ten został poniesiony przed czy po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych.

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO

Cena nabycia to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 22, 22a, 22g i 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1767

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z dziedziny podatków