do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 9/2016, data dodania: 28.04.2016

Porada w trakcie aktualizacji

Czy można zaliczyć do kosztów odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez osobę zatrudnioną na zlecenie

PROBLEM

Prowadzę sklep komputerowy. Zatrudniam do pomocy studenta na umowę zlecenia. Osoba ta dobrała i sprzedała niewłaściwy zasilacz do komputera klientowi, w wyniku czego komputer uległ zniszczeniu. Zapłaciłem klientowi odszkodowanie. Czy mogę je zaliczyć do kosztów?

RADA

Nie może Pan zaliczyć do kosztów odszkodowania wypłaconego klientowi z tytułu wadliwego doboru przez Pana pracownika zasilacza do jego komputera. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W art. 23 ust. 1 pkt 19 updof wyłączono wprost z kosztów określone rodzaje odszkodowań i kar umownych. Należą do nich kary umowne i odszkodowania z tytułu:

● wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,

● zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub

● zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji odszkodowanie zostało wypłacone klientowi w związku z wadliwym wykonaniem przez zatrudnionego przez Pana studenta usługi doboru zasilacza. Skutkiem tego błędu była awaria należącego do klienta komputera. Wypłacone odszkodowanie jest zatem odszkodowaniem z tytułu wadliwego wykonania usługi, które jest wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 updof. W związku z tym nie może go Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Bez znaczenia dla odpowiedzi pozostaje to, że usługa została wykonana przez studenta zatrudnionego przez Pana na zlecenie.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-136/15-4/AG. Czytamy w niej, że:

(...) skoro należność, którą Wnioskodawca zamierza wypłacić klientowi, związana jest z wadliwym wykonaniem usługi, tj. stanowi odszkodowanie za wadliwe wykonanie usługi tankowania i związaną z tym awarię samochodu klienta, to w myśl art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowanie to nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma w tym przypadku prawnego znaczenia, że należność ta związana jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą i służy zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów, a więc w ocenie Wnioskodawcy spełnia przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ww. ustawy (...).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 195

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

 

Powiązane dokumenty