do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 10/2016, data dodania: 06.05.2016

Porada aktualna na dzień 01-05-2017

Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek na kasę fiskalną zakupioną po terminie

PROBLEM

Pomimo obowiązku posiadania kasy fiskalnej, zakupiłam ją dopiero rok później. Cena zakupu kasy to netto 1000 zł plus 230 zł VAT. Wiem, że nie mam możliwości otrzymania z US ulgi na zakup kasy, ale czy mogę w takim przypadku zaliczyć bezpośrednio do kosztów fakturę za jej zakup? Pkpir prowadzę metodą kasową. Czy mogę odliczyć z takiej faktury VAT?

RADA

Może Pani zaliczyć bezpośrednio do kosztów wydatek poniesiony na zakup kasy fiskalnej. Wpisu do pkpir należy dokonać w dacie wystawienia faktury przez sprzedawcę kasy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że kasa została przez Panią nabyta z opóźnieniem. Ma Pani również prawo do odliczenia VAT od tego zakupu. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zakup kasy po terminie wynikającym z przepisów ustawy o VAT nie pozbawia Pani prawa do rozliczenia wydatku poniesionego na ten cel w kosztach uzyskania przychodów. Z uwagi na fakt, że cena netto nabytej kasy wynosi 1000 zł, nie musi jej Pani wprowadzać do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Wydatek poniesiony na jej zakup może Pani zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Wpisu do pkpir należy dokonać w dacie poniesienia kosztu. W opisanym przez Panią przypadku jest to data wystawienia faktury przez sprzedawcę kasy (art. 22 ust. 6b updof).

Odliczenie VAT od zakupu kasy fiskalnej

Mimo że nabyła Pani kasę fiskalną po terminie wynikającym z przepisów ustawy o VAT, nie pozbawia to Pani prawa do odliczenia VAT od tego zakupu. Musi Pani jednak pamiętać o tym, że warunkiem odliczenia jest związek dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Jeżeli zatem cała Pani sprzedaż jest opodatkowana VAT i nie prowadzi Pani sprzedaży zwolnionej, może Pani odliczyć 100% VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez sprzedawcę kasy. Odliczenia należy dokonać za miesiąc (ewentualnie kwartał), w którym otrzymała Pani fakturę (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT).

Jak słusznie Pani zauważyła, zakup kasy z opóźnieniem, a co za tym idzie – rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy po terminie wynikającym z przepisów ustawy o VAT, pozbawił Panią prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy. Z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT wynika bowiem wprost, że tylko podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

PRZYKŁAD

Pani Anna Nowak rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od stycznia 2016 r. Jest czynnym podatnikiem VAT. Deklaracje VAT składa miesięcznie. Prowadzi pkpir metodą kasową. Zajmuje się sprzedażą m.in. telefonów komórkowych. Od stycznia miała obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Pani Anna zakupiła kasę fiskalną dopiero 29 kwietnia 2016 r. W tym samym dniu została wystawiona faktura na kwotę netto 1000 zł i VAT 230 zł. Pani Anna Nowak zaliczyła poniesiony wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Zapis w pkpir

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Opis zdarzenia gospodarczego

Pozostałe wydatki

Razem wydatki (12 + 13)

1

2

3

6

13

14

34)

29.04.2016

Faktura nr 37/04/2016

Zakup kasy fiskalnej

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Przedstawiony sposób ewidencji ww. zdarzenia dotyczy zarówno pkpir prowadzonej według wzoru obowiązującego do 7 kwietnia 2016 r., jak i nowego wzoru pkpir wprowadzonego od 8 kwietnia 2016 r.

W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2016 r. pani Anna Nowak w poz. 44 i 45 wykaże odpowiednio kwotę netto i VAT wynikające z faktury, czyli 1000,00 zł i 230,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 22 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 195

● art. 86 ust. 1 i ust. 10b pkt 1, art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649

Justyna Michałowska

księgowa, praktyk, autorka licznych publikacji