do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 18/2016, data dodania: 07.09.2016

Artykuł aktualny na dzień 15-12-2018

8 września 2016 r.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Od 8 września 2016 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Rozporządzenie określające wzory tych dokumentów ma na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311), która przewiduje m.in. zmianę ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.) w zakresie zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej oraz zbiegów egzekucji administracyjnych, a także zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych - Dz.U. z 2016 r., poz. 1339

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"