do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 1/2016, data dodania: 29.12.2015

Porada aktualna na dzień 20-06-2018

O to pytają Księgowi

W której deklaracji można odliczyć wydatki na zakup kasy fiskalnej?

Kupiłem kasę fiskalną. Zawiadomiłem odpowiednie organy o rozpoczęciu ewidencjonowania przy użyciu tej kasy, złożyłem też zawiadomienie o miejscu jej instalacji. Z różnych względów pierwsza transakcja została zaewidencjonowana przy użyciu kasy dopiero 2 miesiące po jej zainstalowaniu. W której deklaracji należy odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup kasy?

Podatnik ma prawo do rozliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej najwcześniej w deklaracji za okres, w którym rozpoczął ewidencjonowanie. W tym przypadku nastąpiło to 2 miesiące po instalacji urządzenia. Oznacza to, że prawo do odliczenia może być wykazane w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego (czyli 2 miesiące po instalacji), lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Marek Żochowski

doradca podatkowy