do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 4/2016, data dodania: 24.03.2016

Porada aktualna na dzień 22-06-2018

Jak rozliczyć fakturę korygującą VAT z 23% na odwrotne obciążenie

PROBLEM

Podatnik sprzedał innemu podatnikowi towar z załącznika nr 11 do ustawy o VAT, jednak pomyłkowo wystawił fakturę z VAT 23%. Obecnie zamierza wystawić fakturę korygującą. W jakiej deklaracji VAT-7 uwzględnić taką fakturę? Czy konieczne jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę?

RADA

Organy podatkowe pod wpływem wyjaśnień Ministerstwa Finansów zmieniły zdanie na temat rozliczania takich faktur. Uznają, że rozliczenie faktury korygującej sprzedaż opodatkowaną na odwrotne obciążenie nie wymaga uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Korekta powinna zostać dokonana wstecznie, tj. w drodze korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania dostawy towaru. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ustawa o VAT szczegółowo określa, kiedy i w jaki sposób podatnik powinien dokonać korekty, która powoduje obniżenie naliczonego VAT i podstawy opodatkowania wystawionej wcześniej faktury. Reguluje także, kiedy rozliczenie takiej faktury wymaga wcześniejszego uzyskania przez podatnika potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę.

Uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest konieczne w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega obniżeniu o:

● kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów lub obniżek cen,

● wartość zwróconych towarów lub opakowań,

● zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Co istotne, przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT). Zdaniem autora dotyczy to także przypadków, gdy faktury, które powinny zostać wystawione bez podatku VAT, ale z adnotacją „odwrotne obciążenie”, wystawiane są z podatkiem VAT. Takie też stanowisko w przeszłości reprezentowały organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 lipca 2014 r., sygn. IBPP1/443-371/14/ES, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP4/443-817/14-2/MK).

Ministerstwo Finansów w wydanej broszurze dotyczącej zmian w VAT od 1 lipca 2015 r. pt. „Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT” zajęło jednak odmienne stanowisko w tej kwestii. Uznano, że w przypadkach gdy podatnik naliczył VAT, zamiast zastosować odwrotne obciążenie, aby rozliczyć fakturę korygującą, która naprawi ten błąd, nie musi posiadać potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Zasada ta ma zastosowanie, gdy wynika to zarówno z błędu sprzedawcy, jak i ze zmiany okoliczności transakcji.

Takie też stanowisko reprezentują w najnowszych wyjaśnieniach organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2015 r., sygn. IPPP3/4512-743/15-2/JŻ).

UWAGA!

Zdaniem Ministerstwa Finansów nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdy sprzedawca zamiast zastosować odwrotne obciążenie, naliczył VAT.

Zatem biorąc pod uwagę stanowisko reprezentowane przez Ministerstwo Finansów i podlegle mu organy podatkowe, fakturę korygującą, o której mowa w pytaniu, należy – bez konieczności uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę – rozliczyć wstecznie, tj. w drodze korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania dostawy towaru.

Przykład

20 grudnia 2015 r. podatnik dokonał dostawy towaru z załącznika nr 11 do ustawy o VAT, którą błędnie udokumentował fakturą ze stawką VAT 23% . W dniu 27 lutego 2016 r. podatnik wystawił fakturę korygującą 23% VAT na odwrotne obciążenie. Fakturę tę nabywca otrzymał 29 lutego 2016 r. Zdaniem Ministra Finansów oraz – od niedawna – organów podatkowych rozliczenie przez podatnika tej faktury nie wymaga uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę i powinno nastąpić wstecznie, tj. w drodze korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2015 r.

Takie same zasady korekty obowiązują, gdy podatnik wprawdzie wystawił fakturę uproszczoną, ale zawiera ona błędy. Natomiast na bieżąco rozliczamy fakturę korygującą, gdy przyczyna jej wystawienia jest nowa (patrz tabela).

Terminy rozliczenia faktur korygujących uproszczone faktury

Przyczyna korekty

Moment rozliczenia

faktury
korygującej
„in plus”

faktury
korygującej
„in minus”

Konieczność naprawienia błędu, który spowodował, że na fakturze uproszczonej została wykazana niewłaściwa wartość dostawy, np. w wyniku błędu rachunkowego lub zaniżenia/zawyżenia wartości sprzedaży.

W deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Z innych przyczyn, które są wynikiem zdarzeń mających miejsce po wystawieniu faktury uproszczonej.

Na bieżąco, czyli w deklaracji za okres, w którym powstała przyczyna uzasadniająca korektę.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 29a ust. 13–16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Powiązane dokumenty