do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 5/2016, data dodania: 27.04.2016

Porada aktualna na dzień 20-06-2018

O to pytają Księgowi

Czy obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej ulega przedawnieniu?

Cztery lata temu podatnik zlikwidował działalność gospodarczą. Powinien zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej, bo zlikwidował firmę przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, jednak tego nie zrobił. Czy takie zobowiązanie ulega przedawnieniu?

Tak! Kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej, która powinna zostać zwrócona, jest traktowana jak zobowiązanie podatkowe. Dlatego przedawnia się na takich samych zasadach i w takich samych terminach jak należność podatkowa. A to oznacza, że przedawnienie obowiązku zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej nastąpi dopiero po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu.

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy