do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 1/2017, data dodania: 28.12.2016

Porada aktualna na dzień 19-06-2018*

*Od 13 stycznia 2018 r. naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bądź wykreśla z rejestru podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym, jeżeli z analizy ryzyka przeprowadzonej przez Szefa KAS na podstawie danych uzyskanych przez izbę rozliczeniową z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będzie wynikać, że podatnik może wykorzystywać ich działalność do wyłudzeń skarbowych lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego. Rejestracja będzie przywrócona, bez obowiązku składania ponownego zgłoszenia rejestracyjnego, gdy podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wyłudzeń skarbowych, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których będzie wynikał brak tego zamiaru. Przesłanki do wykreślenia z rejestru podatników VAT bądź odmowy rejestracji w pozostałym zakresie nie zmieniły się. Od 30 kwietnia 2018 r. zasady zawieszania działalności gospodarczej regulują art. 22-25 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Rejestracja VAT i VAT UE w 2017 r. – kiedy można utracić status podatnika

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady rejestracji podatników VAT. Zmiany mają na celu lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do tego rejestru i bieżącą weryfikację bazy podatników VAT. Od 2017 r. możliwa jest odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (i w rezultacie podatnika VAT UE). Zwiększył się również katalog przypadków, w których podatnicy VAT i VAT UE mogą zostać wykreśleni z rejestru. Zarówno odmowa rejestracji, jak i wykreślenie podatnika z rejestru mają dotyczyć przede wszystkim tych podatników, których działania...

(...)

Problemy z logowaniem?
Zresetuj hasło.

  • Ponad 2300 materiałów wideo
  • Tysiące materiałów powiązanych
  • Certyfikaty wiedzy

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujacych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.