do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 2/2017, data dodania: 31.01.2017

Porada aktualna na dzień 20-06-2018*

*Od 13 stycznia 2018 r. naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bądź wykreśla z rejestru podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym, jeżeli z analizy ryzyka przeprowadzonej przez Szefa KAS na podstawie danych uzyskanych przez izbę rozliczeniową z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będzie wynikać, że podatnik może wykorzystywać ich działalność do wyłudzeń skarbowych lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego. Rejestracja będzie przywrócona, bez obowiązku składania ponownego zgłoszenia rejestracyjnego, gdy podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wyłudzeń skarbowych, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których będzie wynikał brak tego zamiaru. Przesłanki do wykreślenia z rejestru podatników VAT bądź odmowy rejestracji w pozostałym zakresie nie zmieniły się. Szef KAS został zobowiązany do prowadzenia dwóch elektronicznych wykazów podatników: • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo którzy zostali wykreśleni przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT , • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Ma to pozwolić podatnikom na bieżące sprawdzanie statusu swoich kontrahentów. Rejestr będzie się znajdował na stronie MF. Gdy podatnikowi zostanie przywrócony status podatnika VAT , będzie wykreślany z pierwszego rejestru i wpisywany do drugiego rejestru. Szef KAS będzie mógł wykreślić podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podmiot ten został umieszczony w wykazie.

Czy w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy zwrócić ulgę z tytułu zakupu kasy

PROBLEM W lutym 2015 r. podatnik skorzystał z ulgi na zakup kasy, natomiast 20 stycznia 2017 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy podatnik musi zwrócić ulgę na zakup kasy? RADA Nie, zawieszenie przez podatnika wykonywania działalności gospodarczej nie spowodowało utraty prawa do ulgi na zakup kas, a w konsekwencji obowiązku jej zwrotu. Podatnik utraci prawo do ulgi na zakup kas w dacie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli bez wznowienia zlikwiduje ją. Szczegóły w uzasadnieniu. UZASADNIENIE W określonych przepisami sytuacjach podatnicy...

(...)

Problemy z logowaniem?
Zresetuj hasło.

  • Ponad 2300 materiałów wideo
  • Tysiące materiałów powiązanych
  • Certyfikaty wiedzy

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujacych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.