do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 2/2017, data dodania: 31.01.2017

Porada aktualna na dzień 29-03-2017

Kiedy do usług montażu budowlanego ma zastosowanie odwrotne obciążenie

PROBLEM

Firma zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych PKD 25.11.Z i ich montażem przy wznoszeniu obiektów budowlanych. Na całość były wystawiane faktury VAT. Do tej pory uznawano, że roboty montażowe wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami są klasyfikowane tam, gdzie jest klasyfikowany wyrób (25.11). Czy od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się coś w tym zagadnieniu? Często produkcja konstrukcji i ich montaż są wykonywane w ramach podwykonawstwa. Czy nadal można stosować 23% czy odwrotne obciążenie?

RADA

Jeżeli Państwa firma wykonuje montaż jako producent, to od 1 stycznia 2017 r. zasady rozliczenia VAT nie uległy zmianie. Tak jest również wtedy, gdy wykonują Państwo usługi jako podwykonawcy.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2017 r. roboty budowlane są objęte odwrotnym obciążeniem, gdy (art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy o VAT):

● zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,

● usługodawca i usługobiorca są czynnymi podatnikami VAT,

● usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

Jak z tego wynika, aby miało zastosowanie odwrotne obciążenie, wykonane czynności muszą być wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Zostały tam wymienione usługi zaliczane do robót budowlanych sklasyfikowanych w PKWiU 41-43. To oznacza, że zaklasyfikowanie danej czynności do robót budowlanych zależy od numeru PKWiU.

Dlatego wykonywany przez Państwa firmę montaż został zaklasyfikowany jako dostawa towarów, gdyż jesteście producentami tych wyrobów. Zasady klasyfikacji wykonywanych czynności pod odpowiedni numer PKWiU 2008 nie uległy zmianie od 1 stycznia 2017 r. Według objaśnień do PKWiU 5.3.4: (...) roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfikowane tam, gdzie jest sklasyfikowany wyrób.

Ponadto jak wynika z objaśnień do działu 43 PKWiU, który jest wymieniony w załączniku nr 14 do ustawy, obejmuje on montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez tę samą jednostkę, która zajmuje się ich montażem, co oznacza, że montaż tych elementów wykonywany przez producenta nie jest klasyfikowany jako usługa, ale jako dostawa towarów. Dlatego niezależnie od tego, czy producent montuje elementy metalowe jako podwykonawca czy wykonawca główny, czynność ta nie jest objęta odwrotnym obciążeniem. Nadal należy wystawiać faktury z naliczonym VAT.

Tylko czynności montażu zaklasyfikowane jako usługi w dziale 43 PKWiU mogą być objęte odwrotnym obciążeniem, gdy pozostałe warunki są spełnione.

Podstawa prawna:

● art. 17 ust. 1 pkt 8, ust. 1h w zw. z zał. nr 14 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Marcin Jasiński

ekspert w zakresie VAT

Powiązane dokumenty