do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn Głównego Księgowego 4/2015, data dodania: 14.04.2015

Artykuł aktualny na dzień 20-06-2018

Zakres czynności księgowego

Zakres czynności pracowników stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Właściwe jego przygotowanie umożliwia prawidłową budowę struktury. Co powinno się znaleźć w karcie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego? Jak opracować prawidłowy zakres czynności pracownika? Z jakich obowiązkowych elementów powinien się składać?

Prawidłowo przygotowany zakres czynności daje wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i kierownictwu:

1) pozwala uniknąć sprzeczności i podwójnej pracy dzięki jej dokładnemu, zawartemu na piśmie, podziałowi,

2) odciąża kadrę kierowniczą od wykonywania poszczególnych zadań,

3) umożliwia dokonanie oceny miejsca pracy i wartościowanie zadań przeznaczonych do realizacji, co pozwala na opracowanie poprawnego systemu wynagrodzeń,

4) jasno zakreśla stosunek na linii „przełożony-podwładny” oraz „pracownik-współpracownik”,

5) stwarza możliwości pełniejszego zrozumienia znaczenia własnego wkładu pracy do generalnych zadań zakładu, dając zwiększone szanse samorealizacji.

Do podstawowych elementów zakresu czynności pracownika należy zaliczyć: część ogólną, część dotyczącą obowiązków pracownika, część dotyczącą przestrzegania przepisów prawa przez pracownika, część dotyczącą podstawowych obowiązków i uprawnień pracownika zatrudnianego na danym stanowisku.

Trzeba pamiętać, że zakres czynności pracownika stanowi integralną część umowy o pracę, jaką pracodawca zawiera z pracownikiem.

Tabela. Przykładowy zakres czynności dla głównego księgowego zatrudnianego w nadleśnictwie

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Nadleśnictwo jest zespołem logicznie powiązanych i poprawnie zbudowanych celów i zadań, które są realizowane przez poszczególne osoby – pracowników. Pracownicy pracują na podstawie umowy o pracę. Oprócz zakresu czynności pracownika w nadleśnictwie powinno się opracować opisy stanowisk pracy, które służą optymalizacji procesów pracy, zidentyfikowaniu i zapewnieniu organizacji kompetencji niezbędnych do zrealizowania procesów pracy.

UWAGA!

Opisy pracy wraz z zakresami czynności pracowników są podstawowym narzędziem zarządzania kapitałem ludzkim.

Beata Sadowska

pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, praktyk z wieloletnim stażem pracy w sektorze finansów publicznych oraz sektorze przedsiębiorstw