do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2014, data dodania: 07.11.2014

Artykuł aktualny na dzień 15-12-2018*

*Art. 4 ust. 5 po zmianach brzmi: Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Prawa i obowiązki uczestników spisu z natury

W spisie z natury, na różnych jego etapach, uczestniczą różne osoby, którym przepisy wewnętrzne przyznają różne obowiązki i uprawnienia. Do osób tych należą: ● kierownik jednostki, ● główny księgowy, ● pracownicy księgowości, ● radca prawny, ● członkowie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, ● kontrolerzy spisowi, ● osoby materialnie odpowiedzialne lub osoby upoważnione przez nie do ich zastępowania, ● osoby, których pieczy powierzono składniki majątkowe. 1. Kierownik jednostki Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej (art. 4 ust. 3 i 5...

(...)

Problemy z logowaniem?
Zresetuj hasło.

  • Ponad 2300 materiałów wideo
  • Tysiące materiałów powiązanych
  • Certyfikaty wiedzy

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujacych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki Grupy INFOR PL.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.