do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 9/2017, data dodania: 28.04.2017

Porada aktualna na dzień 14-12-2017

Jak wpisywać do pkpir faktury wystawione w tym samym dniu, gdy podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej

Problem

Rozpocząłem działalność gospodarczą. Klientami świadczonych przeze mnie usług będą tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Całą sprzedaż będę dokumentował fakturami. Nie muszę mieć kasy fiskalnej. Jak mam wpisywać do pkpir sprzedaż z danego dnia? Czy muszę każdą fakturę wpisywać osobno?

 

Rada

Podatnik nie musi wpisywać do pkpir osobno każdej faktury wystawionej w danym dniu. Zapisów może dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia faktur. Szczegóły - w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Zapisy w pkpir dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług powinny być dokonywane na podstawie wystawionych faktur (§ 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pkpir). Jeżeli w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, zapisów w pkpir można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego zestawieniem sprzedaży. Zestawienie takie powinno zawierać co najmniej następujące dane:

• datę i kolejny numer zestawienia,

• numery od - do faktur objętych zestawieniem,

• sumę zbiorczą tych faktur oraz

• podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie (§ 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie pkpir).

Oznacza to, że w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym podatnik nie musi wpisywać do pkpir każdej faktury wystawionej w danym dniu z osobna. Może dokonywać zapisów w pkpir jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia faktur.

Wzór dziennego zestawienia sprzedaży można znaleźć na www.mk.infor.pl, w zakładce Formularze

Przykład

Marek Nowak świadczy swoje usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. Nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Całą sprzedaż usług dokumentuje fakturami. Wpisu przychodu osiągniętego w poszczególnych dniach dokonuje na podstawie dziennego zestawienia wystawionych w danym dniu faktur.

Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.

Marek Nowak "Profix"

ul. Marszałkowska 15 m 33

03-455 Warszawa

NIP 5551302031

Zestawienie dzienne faktur nr 78/04/2017

Numery faktur od 93/04/2017 do 97/04/2017

Wartość netto faktur: 1400 zł

Sporządził

Marek Nowak

Zapis w pkpir

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu
księgowego

Opis zdarzenia gospodarczego

Wartość sprzedanych towarów i usług

gr

1

2

3

6

7

78

27.04.2017

ZF 78/04/2017

Przychód

1400

00

Podstawa prawna:

  • § 19 ust. 1 i 3 rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 728

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków