do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych - Obrót gospodarczy

Nowelizacja k.p.a. – rewolucja czy ewolucja

Ekspert: Bartosz Stolarek

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu prawa pracy oraz prawa bankowego na tymże Uniwersytecie. Specjalizuje się w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i postępowania administracyjnego. Dzięki pozytywnemu wynikowi egzaminu Ministerstwa Skarbu Państwa uzyskał uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Był pracownikiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (Oddział Odszkodowań i Wywłaszczeń). Pracował także w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w Zespole Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.

Lekcja 1. Ogólne zmiany w k.p.a. oraz zasady postępowania administracyjnego
Czas: 26:17
Data dodania: 2017-08-07  Aktualna: tak
Z tego odcinka dowiesz się m.in:
• od kiedy obowiązują zmiany w k.p.a.,
• co się zmieniło w zasadach postępowania administracyjnego (zasada obiektywnej prawdy, zasada pogłębionego zaufania uczestników do władzy publicznej, zasada ugodowego załatwiania sprawy).

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia