do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych - Praca i kadry

Wideoporada: Jak pracodawca ma postąpić w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ekspert: Bartosz Stolarek

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu prawa pracy oraz prawa bankowego na tymże Uniwersytecie. Specjalizuje się w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i postępowania administracyjnego. Dzięki pozytywnemu wynikowi egzaminu Ministerstwa Skarbu Państwa uzyskał uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Był pracownikiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (Oddział Odszkodowań i Wywłaszczeń). Pracował także w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w Zespole Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.


Czas: 01:43
Data dodania: 2017-08-02  Aktualna: tak

Jak pracodawca ma postąpić w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia