do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych - Praca i kadry

Dokumentacja pracownicza w praktyce

Ekspert: Renata Majewska

Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.

Lekcja 1. Dokumentacja pracownicza w praktyce: Kandydat do pracy - jakich danych może żądać pracodawca cz. 1
Czas: 13:11
Data dodania: 2014-05-08  Aktualna: nie
Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.Innych danych pracodawca może się domagać, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia