do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych - Praca i kadry

Prawo pracy i ubezpieczeń 2013/2014

Ekspert: Renata Majewska

Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.

Lekcja 1. Zmiany w urlopach wychowawczych
Czas: 23:48
Data dodania: 2014-06-04  Aktualna: nie
Zmiany w urlopach wychowawczych nastąpiły od 1 października 2013 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły wymiarów: podstawowego urlopu wychowawczego i dodatkowego urlopu wychowawczego z tytułu niepełnosprawności. Dotychczas kodeks pracy określał, że obydwa te urlopy przysługiwały w wymiarze 3 lat. Obecnie kodeks pracy reguluje tę kwestię podobnie, jednak określa je wymiarem 36 miesięcy.Podstawowy urlop wychowawczy mozna wziąć w wymiarze 36 miesięcy, do ukończenia przez dziecko 5 lat.Dodatkowy urlop wychowawczy, który można wziąć niezależnie od podstawowego urlopu wychowawczego, na dziecko, które wymaga stałej opieki pracownika, co jest potwierdzone zaświadczeniem o niepełnosprawności albo zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności, można wziąć na 36 miesięcy do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia