do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych - Praca i kadry

Niuanse rozwiązywania umów o pracę

Ekspert: Bartosz Stolarek

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu prawa pracy oraz prawa bankowego na tymże Uniwersytecie. Specjalizuje się w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i postępowania administracyjnego. Dzięki pozytywnemu wynikowi egzaminu Ministerstwa Skarbu Państwa uzyskał uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Był pracownikiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (Oddział Odszkodowań i Wywłaszczeń). Pracował także w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w Zespole Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.

Lekcja 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę i terminy
Czas: 05:41
Data dodania: 2017-08-30  Aktualna: tak
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
- w jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę,
- jakie terminy obowiązują przy rozwiązywaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem,
- od czego uzależniony jest okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony,
- czy i w jaki sposób strony umowy mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy,
- czy zgoda na wcześniejsze rozwiązanie umowy wpływa na tryb jej rozwiązania.

Zaloguj się aby słuchać lekcji.

Zdobądź certyfikat z tego szkolenia